Grawitacja w pobliżu Ziemi

Grawitacja - teoria
Brak komentarzy
Drukuj

Na dowolne ciało o masie m  znajdujące się w pobliżu Ziemi działa siła ciężkości F  o wartości:

$$F = G \hspace{.05cm} \frac{m \hspace{.05cm} M_Z}{r^2}$$

gdzie:
G  – stała grawitacji równa 6,67 ⋅ 10-11 N ⋅ m2/kg2,
MZ  – masa Ziemi,
r – odległość pomiędzy środkiem Ziemi a ciałem.

Przyspieszenie grawitacyjne Ziemi – wzór

Pod wpływem siły ciężkości dowolne ciało porusza się (opada) w kierunku naszej planety, wzdłuż prostej skierowanej do środka Ziemi, z przyspieszeniem ziemskim równym aG . Zależność pomiędzy siłą grawitacyjną F  a przyspieszeniem aG  opisuje druga zasada dynamiki Newtona:

$$F_{wyp} = m \hspace{.05cm} a_G$$

Po przyrównaniu stronami dwóch powyższych równań i przekształceniu ich względem aG, dostaniemy:

$$a_G = \frac{G \hspace{.05cm} M_Z}{r^2}$$

Jak napisaliśmy wcześniej, aG to przyspieszenie ziemskie, z jakim poruszają się wszystkie obiekty znajdujące się w pobliżu Ziemi. Ze względu na pewne czynniki (których omówienie znajdziesz poniżej) wartość tego przyspieszenia różni się od wartości dobrze nam znanego przyspieszenia g. Zwróć uwagę, że zgodnie z powyższym wzorem wartość przyspieszenia grawitacyjnego aG  maleje wraz ze wzrostem odległości r  od środka Ziemi. W poniższej tabeli przedstawiono wartości aG obliczone dla różnych wysokości nad powierzchnią naszej planety.

Wysokość (km) aG  (m/s2)
2,5 (Rysy) 9,82
8,8 (Mount Everest) 9,80
100 (umowna granica Kosmosu) 9,53
36000 (satelita geostacjonarny) 0,22
Wartość przyspieszenia grawitacyjnego Ziemi aG  w zależności od wysokości nad jej powierzchnią.

Czynniki wpływające na wartość przyspieszenia g

Do czynników wpływających na różnicę wartości przyspieszenia pomiędzy przyspieszeniem aG  a przyspieszeniem g  zaliczamy:

  • kształt Ziemi – Ziemia ma kształt elipsoidy obrotowej lekko spłaszczonej na biegunach i grubszej w okolicy równika, w związku z czym przyspieszenie g  ciała umieszczonego na biegunie, a więc znajdującego się bliżej jądra Ziemi będzie miało większą wartość, niż w przypadku ciała znajdującego się na równiku. Ogólnie: przyspieszenie swobodnego spadku ciała wzrasta stopniowo w miarę przemieszczania się od równika do bieguna,
  • niejednorodność Ziemi – gęstość Ziemi ulega zmianie wzdłuż jej promienia: wraz ze wzrostem odległości r  od jej środka, gęstość Ziemi maleje. Dodatkowo w zależności od miejsca na powierzchni Ziemi, gęstość skorupy ziemskiej ulega mniejszym, bądź większym zmianom, wpływając tym samym na wartość przyspieszenia grawitacyjnego,
  • ruch obrotowy Ziemi – ciało znajdujące się w dowolnym miejscu na powierzchni Ziemi (za wyjątkiem obydwu biegunów) ulega ruchowi obrotowemu z przyspieszeniem dośrodkowym skierowanym do środka naszej planety. Źródłem tego przyspieszenia jest siła dośrodkowa zwrócona również ku środku Ziemi. Możesz się przekonać, że ze względu na ruch obrotowy Ziemi wartość przyspieszenia g  wynosi:

$$g = a_G \hspace{.1cm} – \hspace{.1cm} \omega^2 \hspace{.05cm} r$$

gdzie:
ω  – prędkość obrotowa Ziemi,
r  – promień Ziemi.

Grubość Ziemi jest największa na równiku, dlatego też przyspieszenie g  przyjmuje w tym miejscu najmniejszą wartość (promień Ziemi na równiku jest nawet o 20 km większy, niż na biegunach). Ze względu na różnicę pomiędzy aG  a g  wartość siły grawitacyjnej działającej na ciało znajdujące się na powierzchni Ziemi różni się od wartości jego ciężaru.

Ważna uwaga
Ponieważ różnica pomiędzy aG  a g  wynosi około 0,034 m/s2, bardzo często, celem uproszczenia, przyjmuje się, że wartości tychże przyspieszeń są sobie równe. W pozostałych przypadkach (gdy potrzebne są bardzo dokładne dane) uwzględnia się ruch obrotowy Ziemi i związane z nim konsekwencje.

Dodaj komentarz