Zasady dynamiki Newtona

Mechanika klasyczna - teoria
1 komentarz
Drukuj

Fundamentem mechaniki klasycznej są trzy prawa sformułowane przez sir Izaac’a Newtona (1642-1727) nazywane zasadami dynamiki Newtona. Znajomość tych praw pozwala na przewidywanie ruchu danego obiektu fizycznego (np. położenia samochodu w funkcji czasu) o ile tylko posiadamy informacje dotyczące warunków początkowych odbywającego się ruchu (np. czy ciało poruszało się z pewną prędkością, czy też spoczywało). Ze względu na tą własność (przewidywania pewnych wielkości fizycznych trwającego ruchu) mechanikę klasyczną określa się często mianem mechaniki deterministycznej.

Pierwsza zasada dynamiki Newtona

Pierwsza zasada dynamiki Newtona (zasada bezwładności)
Jeżeli na ciało nie działają żadne siły albo siły działające równoważą się, to ciało pozostaje w spoczynku albo porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym (po linii prostej).

Pierwsza zasada dynamiki Newtona jest także nazywana zasadą bezwładności. Miarą bezwładności ciała jest jego masa, dlatego też bezwładność, zwana również inercją, jest właściwością wszystkich ciał o masie większej od zera. Zgodnie z pierwszą zasadą dynamiki Newtona, gdy na ciało nie działa żadna siła albo wypadkowa wszystkich sił działających na ciało jest równa zero $\left( \vec{F}_{wyp} = 0 \right)$, ciało pozostaje w spoczynku albo porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym. Aby zmienić stan ciała musimy działać na nie pewną siłą. Im większa masa ciała, czyli im większa bezwładność, tym większa siła potrzebna na wprawienie ciała w ruch albo jego zatrzymanie.

Druga zasada dynamiki Newtona

Druga zasada dynamiki Newtona
Jeżeli na ciało o masie m działa stała siła lub wypadkowa działających sił jest różna od zera $\left( \vec{F}_{wyp} \neq 0 \right)$, to ciało porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym ze stałym przyspieszeniem a.

Matematyczny zapis drugiej zasady dynamiki Newtona:

$$\vec{F}_{wyp} = m \hspace{.1cm} \vec{a}$$

gdzie:
$\vec{F}_{wyp}$ – wypadkowa siła działająca na ciało,
m – masa ciała,
$\vec{a}$ – przyspieszenie doznawane przez ciało wskutek działania siły $\vec{F}_{wyp}$.

Trzecia zasada dynamiki Newtona

Trzecia zasada dynamiki Newtona (zasada akcji i reakcji)
Jeżeli ciało X działa na ciało Y siłą o pewnej niezerowej wartości, to ciało Y działa na ciało X siłą o tej samej wartości i kierunku, lecz przeciwnym zwrocie.

$$\vec{F}_{yx} = \hspace{.1cm} – \hspace{.1cm} \vec{F}_{xy}$$

gdzie:
$\vec{F}_{yx}$ – siła wywierana przez ciało X na ciało Y,
$\vec{F}_{xy}$ – siła wywierana przez ciało Y na ciało X.

Niuton – jednostka siły

Jednostką siły na cześć sir Izaaca Newtona jest niuton oznaczany dużą literą N, który, zgodnie z definicją siły, wyrażony jest poprzez jednostkę masy (kg) oraz jednostkę przyspieszenia (m/s2):

$$\left[ \rm{F} \right] = \rm{N} = \rm{kg} \hspace{.1cm} \cdot \hspace{.1cm} \tfrac{\rm{m}}{\rm{s^2}}$$

Dodaj komentarz

1 komentarz

  • Asia

    Dodano dnia 20 października 2014 o godz. 14:26

    wielkie dzieki, moj facio od fizy nie umie tlumaczyc, a tutaj wszystko stalo sie jasne. czuje ze bedzie piateczka z tego sprawdzianu 🙂