Energia kinetyczna – zadanie nr 1

Mechanika klasyczna - zadania
2 komentarze
Drukuj

Oblicz energię kinetyczną samochodu o masie 1260 kg poruszającego się ze stałą prędkością 72 km/h.

rozwiązanie

Energia kinetyczna związana jest z energią ciała będącego w ruchu i podobnie jak każdy inny rodzaj energii wyraża się ją w dżulach – ozn. J. Zgodnie z poniższym wzorem:

$$E_k = \tfrac{1}{2} \hspace{.05cm} m \hspace{.05cm} V^2$$

obliczenie wartości energii kinetycznej wymaga znajomości masy oraz prędkości danego ciała. Wszystkie dane potrzebne do obliczenia Ek  samochodu mamy więc podane w treści zadania. Po podstawieniu wartości liczbowych do powyższego wzoru – pamiętając o zamianie jednostek prędkości z km/h na m/s (72 km/h = 20 m/s) – otrzymamy wartość energii kinetycznej samochodu równą:

$$E_k = \tfrac{1}{2} \cdot 1260 \hspace{.05cm} \textrm{kg} \cdot \left( 20 \hspace{.05cm} \tfrac{\textrm{m}}{\textrm{s}} \right)^2 = 252000 \hspace{.05cm} \textrm{J} = 252 \hspace{.05cm} \textrm{kJ}$$

Dodaj komentarz

2 komentarze

  • BaXu

    Dodano dnia 22 września 2016 o godz. 19:06

    A jak sie zamienia jednostki z km/h na m/s???!