Ruch jednostajnie przyspieszony – zadanie nr 4

18 września 2013

Na samochód osobowy jadący po poziomej drodze działa siła F  = 1500 N, nadając mu stałe przyspieszenie a  = 2 m/s2.

a) Oblicz z jakim przyspieszeniem a1 będzie poruszał się samochód, gdy siła działająca na niego będzie równa F1 = 6000 N.
b) Oblicz przyspieszenie a2 samochodu o dwukrotnie większej masie dla tej samej siły ciągu, co w podpunkcie a).

Czytaj całość