Wahadło matematyczne i fizyczne – zadanie nr 2

Drgania i fale - zadania
Brak komentarzy
Drukuj

Wiedząc, że przyspieszenie na Księżycu jest sześć razy mniejsze niż na Ziemi, oblicz okres drgań wahadła matematycznego umieszczonego na Księżycu, jeżeli okres jego drgań na Ziemi wynosi T  = 4 s.

rozwiązanie

Okres T  drgań wahadła matematycznego, znajdującego się na powierzchni Ziemi, dany jest poniższym wyrażeniem:

$$T = 2 \hspace{.05cm} \pi \sqrt{\frac{l}{g}}$$

gdzie:
l  – długość wahadła,
g  – przyspieszenie ziemskie równe 9,81 m/s2.

Jak wynika z treści zadania, przyspieszenie grawitacyjne na Księżycu jest sześciokrotnie mniejsze niż na Ziemi $\left( \frac{1}{6} \hspace{.05cm} g \right)$, w związku z czym spodziewamy się, że okres Tk  drgań wahadła na powierzchni Księżyca będzie większy niż na powierzchni Ziemi. Korzystając z powyższego wzoru możemy zapisać okres drgań wahadła na Księżycu jako:

$$T_k = 2 \hspace{.05cm} \pi \sqrt{\frac{l}{\frac{1}{6} \hspace{.05cm} g}} = 2 \hspace{.05cm} \pi \sqrt{\frac{6 \hspace{.05cm} l}{g}}$$

Długość wahadła nie jest podana w treści zadania. Znamy jednak wartość okresu T  drgań wahadła na Ziemi, w związku z czym możemy przekształcić wyrażenie na T  względem wielkości  $2 \hspace{.05cm} \pi$  i podstawić je następnie do wzoru na Tk :

$$T_k = T \cdot \sqrt{\frac{g}{l}} \cdot \sqrt{\frac{6 \hspace{.05cm} l}{g}} = T \cdot \sqrt{\frac{6 \hspace{.1cm} g \hspace{.1cm} l}{g \hspace{.1cm} l}} = \sqrt{\mathstrut 6} \hspace{.1cm} T$$

Po podstawieniu w miejsce T  wartości podanej w treści zadania otrzymamy:

$$T_k = \sqrt{\mathstrut 6} \hspace{.05cm} \cdot \hspace{.05cm} 4 \hspace{.05cm} \textrm{s} \approx 10 \hspace{.05cm} \textrm{s}$$

Dodaj komentarz