Fale mechaniczne – opis. Amplituda, faza, liczba falowa, okres, częstotliwość, częstość kołowa i prędkość fali

13 lutego 2020
mechaniczna fala poprzeczna wytworzona w linie - rysunek schematyczny - fale mechaniczne - opis

W tym artykule zajmiemy się opisem wielkości fizycznych charakteryzujących fale mechaniczne. Za przykład posłuży nam fala poprzeczna wytworzona w linie, czyli fala, w której drgania ośrodka (w tym przypadku drgania elementów liny) zachodzą w kierunku prostopadłym do kierunku rozchodzenia się fali. Wzory, które znajdziesz w dalszej części tego artykułu będzie można zastosować nie tylko do opisu mechanicznych fal poprzecznych, ale także do opisu mechanicznych fal podłużnych (np. fal dźwiękowych). A zatem do dzieła!

Czytaj całość

Oscylator harmoniczny tłumiony – zadanie nr 2

12 czerwca 2012

Oscylator harmoniczny składający się z klocka o masie m  = 10 kg oraz sprężyny o stałej sprężystości k  = 50 N/m został wprawiony w drgania. Wiedząc, że stała tłumienia b  siły oporu działającej na ten oscylator wynosi 0,30 kg/s, wyznacz czas, po którym amplituda drgań zmaleje o połowę oraz liczbę pełnych drgań, jakie układ klocek – sprężyna wykona podczas tego czasu.

Czytaj całość