Test: Ruch harmoniczny – poziom łatwy

Testy z fizyki
Brak komentarzy
0%

Pewne ciało wykonuje drgania harmoniczne. W punkcie maksymalnego wychylenia z położenia równowagi

Wychylenie pewnego ciała zmienia się zgodnie z poniższym wyrażeniem:

$$x (t) = A \hspace{.05cm} \textrm{sin} \left( \omega \hspace{.05cm} t \right)$$

Amplituda i okres drgań wynoszą odpowiednio A = 5 cm, T = 1 s. Zależność prędkości od czasu dla tego ciała prawidłowo opisuje wzór:

Dobrze! Źle!

Wyrażenie na prędkość dla tego ciała opisuje wzór:  $V(t) = \omega \hspace{.05cm} A \hspace{.05cm} \textrm{sin} \left( \omega \hspace{.05cm} t \right)$.  Podstawiając w miejsce ω  wyrażenie  $\omega = \frac{2 \hspace{.05cm} \pi}{T}$  i dokonując obliczeń otrzymamy:

$$V(t) = 10 \hspace{.05cm} \pi \hspace{.05cm} \textrm{cos} \left( 2 \hspace{.05cm} \pi \hspace{.05cm} t \right)$$

Wielkością opisującą szybkość, z jaką powtarza się jedno pełne drganie ciała jest:

Dobrze! Źle!

Zobacz ruch harmoniczny - opis.

Ruch harmoniczny to ruch okresowy powodowany przez:

Dobrze! Źle!

Zobacz siła w ruchu harmonicznym.

Ciało wykonuje drgania harmoniczne o okresie T = 12 s i amplitudzie A = 20 cm. W chwili początkowej (t  = 0 s) ciało znajduje się w położeniu równowagi. Po upływie 1 sekundy wychylenie ciała od położenia równowagi będzie równe (zakładamy, że równanie ruchu ciała opisuje wyrażenie  $x (t) = A \hspace{.05cm} \textrm{sin} \left( \omega \hspace{.05cm} t \right)$):

Dobrze! Źle!

Zacznijmy od zapisania równania opisującego przemieszczenie ciała w ruchu harmonicznym:

$$x (t) = A \hspace{.05cm} \textrm{sin} \left( \omega \hspace{.05cm} t + \varphi \right) = A \hspace{.05cm} \textrm{sin} \left(\frac{2 \hspace{.05cm} \pi}{T} \hspace{.05cm} t + \varphi \right)$$

W chwili początkowej (t  = 0 s) ciało znajduje się w położeniu równowagi, zatem:

$$x (t = 0 \hspace{.05cm} \textrm{s}) = 0 \hspace{.05cm} \textrm{m} = A \hspace{.05cm} \textrm{sin} \left(\omega \cdot 0 \hspace{.05cm} \textrm{s} + \varphi \right)$$

Wiemy więc, że początkowa faza drgań φ  = 0. Znamy już wszystkie wielkości, w związku z czym możemy przystąpić do obliczeń:

$$x (t = 1 \hspace{.05cm} \textrm{s}) = 20 \hspace{.05cm} \textrm{cm} \cdot \textrm{sin} \left( \frac{2 \hspace{.05cm} \pi}{12 \hspace{.05cm} \textrm{s}} \cdot 1 \hspace{.05cm} \textrm{s} \right) = 20 \hspace{.05cm} \textrm{cm} \cdot \textrm{sin} \left( \frac{\pi}{6} \right) = 10 \hspace{.05cm} \textrm{cm}$$

Okres ruchu pewnego ciała, drgającego ruchem harmonicznym, wynosi 0,02 s. Oznacza to, że częstotliwość drgań wynosi:

Dobrze! Źle!

Okres T  i częstotliwość drgań ciała f  powiązane są ze sobą następującą zależnością: T  = 1/f  (zobacz: Ruch harmoniczny - opis). Po przekształceniu i wykonaniu obliczeń, dostaniemy:

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{0,\hspace{-.1cm}02 \hspace{.05cm} \textrm{s}} = 50 \hspace{.05cm} \textrm{Hz}$$

Pewne ciało wykonuje drgania harmoniczne. W położeniu równowagi

Po upływie czasu t = 2 s wychylenie ciała z położenia równowagi jest równe  $x = \frac{\sqrt{3}}{2} \hspace{.05cm} A$,  gdzie A - amplituda drgań. Wiedząc, że faza początkowa drgań φ = 0, oblicz okres drgań tego ciała (zakładamy, że wychylenie ciała zmienia się zgodnie ze wzorem  $x (t) = A \hspace{.05cm} \textrm{sin} \left( \omega \hspace{.05cm} t \right)$).

Dobrze! Źle!

Wiemy, że dla t  = 2 s wychylenia ciała wynosi  $x = \frac{\sqrt{3}}{2} \hspace{.05cm} A$, zatem :

$$\tfrac{\sqrt{3}}{2} \hspace{.05cm} A = A \hspace{.05cm} \textrm{sin} \left(\omega \cdot 2 \hspace{.05cm} \textrm{s} \right) = A \hspace{.05cm} \textrm{sin} \left(\frac{2 \hspace{.05cm} \pi}{T} \cdot 2 \hspace{.05cm} \textrm{s} \right)$$

Po skróceniu i przekształceniu stronami, otrzymamy:

$$\textrm{sin} \left(\frac{4 \hspace{.05cm} \pi}{T} \right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

Warunek ten spełnia T  = 12 s.

Wychylenie ciała drgającego ruchem harmonicznym zmienia się zgodnie z poniższym wzorem:

$$x (t) = 4 \hspace{.05cm} \textrm{cos} \left( \frac{\pi}{2} \hspace{.05cm} t + \frac{\pi}{3} \right)$$

Amplituda A i okres drgań T ciała wynoszą odpowiednio:

Dobrze! Źle!

Amplituda to wielkość stojąca przed funkcją cosinus, zatem A = 4 m. Aby obliczyć okres drgań korzystamy ze wzoru $\omega = \frac{2 \hspace{.05cm} \pi}{T}$. Zgodnie z równaniem ruchu $\omega = \frac{\pi}{2}$, zatem: $\dfrac{\pi}{2} = \dfrac{2 \hspace{.05cm} \pi}{T}$. Po przekształceniu dostaniemy T = 4 s.

Drgania harmoniczne pewnego ciała opisuje poniższe równanie:

$$x (t) = A \hspace{.05cm} \textrm{cos} \left( \frac{\pi}{4} \hspace{.05cm} t + \varphi \right)$$

Wiedząc, że w chwili t = 0 s wychylenie ciała jest równe amplitudzie drgań, oblicz ile wynosi faza początkowa drgań ?

Dobrze! Źle!

Zgodnie z treścią zadania: $x ( t = 0 \hspace{.05cm} \textrm{s} ) = A$, zatem $A = A \hspace{.05cm} \textrm{cos} \left( \frac{\pi}{4} \cdot 0 \hspace{.05cm} \textrm{s} + \varphi \right)$. Po skróceniu dostaniemy cos φ = 1, co oznacza, że φ = 0.

Gratuluję ukończenia testu!

Dobrze! Źle!

Ilość pytań: 10
Twoja ocena: Niedostateczny
Ilość pytań: 10
Twoja ocena: Dopuszczający
Ilość pytań: 10
Twoja ocena: Dostateczny
Ilość pytań: 10
Twoja ocena: Dobry
Ilość pytań: 10
Twoja ocena: Bardzo dobry
Ilość pytań: 10
Twoja ocena: Celujący

Dodaj komentarz