Soczewka skupiająca i rozpraszająca – zadanie nr 13

10 stycznia 2013

Przy użyciu soczewki skupiającej uzyskano obraz przedmiotu o powiększeniu p  = -2,5. Oblicz, gdzie ustawiono przedmiot, jeżeli soczewka jest wykonana ze szkła o współczynniku załamania n  = 1,4, a jej promienie krzywizny są jednakowe i wynoszą r1  = r2  = 10 cm. Czy zmieni się miejsce uzyskania obrazu, jeżeli soczewkę umieścimy w wodzie o współczynniku załamania nw  = 1,33?

Czytaj całość