Bilans cieplny – zadanie nr 15

25 lutego 2012

W pewnym naczyniu znajduje się ciecz o masie m1 = 2,1 kg i temperaturze T1 = 20 oC. Po wrzuceniu do tej cieczy kawałka mosiądzu o masie m2 = 0,7 kg i temperaturze T2 = 80 oC, temperatura cieczy wzrosła do T3 = 23 oC. Jaka ciecz znajduje się w naczyniu? Ciepło właściwe mosiądzu jest znane i wynosi cwm  = 377 J/(kg ∙ oC).

Czytaj całość