Test: Termodynamika – poziom łatwy

Testy z fizyki
Brak komentarzy
0%

Temperatura wody znajdującej się w naczyniu zależy od

Dobrze! Źle!

Konsekwencją pieczenia ciasta w piekarniku jest nagrzewanie się górnych warstw powietrza w pomieszczeniu kuchennym. Jakie zjawisko fizyczne jest tego przyczyną?

Dobrze! Źle!

Powietrze znajdujące się w sąsiedztwie rozgrzanego piekarnika ulega stopniowemu nagrzewaniu, wskutek czego, posiadając mniejszą gęstość niż powietrze zimniejsze, unosi się do góry. Zjawisko transportu (przepływu) ciepła przy udziale płynu (którym jest powietrze) nazywamy konwekcją.

Parowanie to zjawisko odwrotne do

Dobrze! Źle!

Krzepnięcie to zjawisko fizyczne polegające na zmianie stanu skupienia ciała (substancji)

Dobrze! Źle!

W którym z poniższych przykładów energia wewnętrzna ciała zmienia się na skutek wykonania pracy?

Dobrze! Źle!

Metalowy i drewniany przedmiot znajdują się w pomieszczeniu o temperaturze 20 oC. Dlaczego po dotknięciu każdego z tych przedmiotów wydaje nam się, że metalowy przedmiot jest zimniejszy od drewnianego?

Dobrze! Źle!

Energię wewnętrzną dowolnego ciała (substancji) możemy zmienić

Dobrze! Źle!

Po włożeniu metalowej łyżki o temperaturze pokojowej do naczynia zawierającego bardzo gorącą wodę

Dobrze! Źle!

Która z poniższych jednostek jest jednostką ciepła właściwego w układzie SI?

Dobrze! Źle!

Ilość ciepła potrzebnego do ogrzania wody o masie 1 kg i temperaturze 20 oC do temperatury 80 oC wynosi (ciepło właściwe wody cw  = 4200 J/(kg ∙ oC)):

Dobrze! Źle!

Substancjom A, B, C i D dostarczono takiej samej ilości ciepła Q, wskutek czego temperatura substancji A wzrosła o 2 oC, substancji B o 3 oC, substancji C o 1 oC, a substancji D o 4 oC. Która z wymienionych substancji ma najmniejsze, a która największe ciepło właściwe?

Dobrze! Źle!

O ile stopni wzrośnie temperatura wody o masie 3 kg, jeżeli dostarczymy jej 88,2 kJ ciepła? Ciepło właściwe wody wynosi 4200 J/(kg ∙ oC).

Dobrze! Źle!

Gratuluję ukończenia testu!

Dobrze! Źle!

Ilość pytań: 12
Twoja ocena: Niedostateczny
Ilość pytań: 12
Twoja ocena: Dopuszczający
Ilość pytań: 12
Twoja ocena: Dostateczny
Ilość pytań: 12
Twoja ocena: Dobry
Ilość pytań: 12
Twoja ocena: Bardzo dobry
Ilość pytań: 12
Twoja ocena: Celujący

Dodaj komentarz