Test: Temperatura – poziom łatwy

Testy z fizyki
1 komentarz
0%

Która z poniższych skal nie jest skalą temperatury?

Dobrze! Źle!

W jakiej jednostce układu SI wyrażane jest ciepło?

Dobrze! Źle!

Jednostką temperatury w układzie SI jest

Dobrze! Źle!

Temperatura zamarzania wody w skali Celsjusza jest równa

Dobrze! Źle!

Temperatura zamarzania wody w skali Kelwina jest równa

Dobrze! Źle!

Temperatura wrzenia wody w skali Celsjusza jest równa

Dobrze! Źle!

Temperatura wrzenia wody w skali Kelwina jest równa

Dobrze! Źle!

Która z podanych niżej skal temperatur nazywana jest bezwzględną skalą temperatury?

Dobrze! Źle!

Dokonaj zamiany temperatury: 150 oC = ... K.

Dobrze! Źle!

Dokonaj zamiany temperatury: 220 K = ... oC.

Dobrze! Źle!

Dokonaj zamiany temperatury: 0 oC = ... oF.

Dobrze! Źle!

Gratuluję ukończenia testu!

Dobrze! Źle!

Ilość pytań: 11
Twoja ocena: Niedostateczny
Ilość pytań: 11
Twoja ocena: Dopuszczający
Ilość pytań: 11
Twoja ocena: Dostateczny
Ilość pytań: 11
Twoja ocena: Dobry
Ilość pytań: 11
Twoja ocena: Bardzo dobry
Ilość pytań: 11
Twoja ocena: Celujący

Dodaj komentarz

1 komentarz

  • kika

    Dodano dnia 23 września 2019 o godz. 15:50

    super