Bilans cieplny – zadanie nr 15

25 lutego 2012

W pewnym naczyniu znajduje się ciecz o masie m1 = 2,1 kg i temperaturze T1 = 20 oC. Po wrzuceniu do tej cieczy kawałka mosiądzu o masie m2 = 0,7 kg i temperaturze T2 = 80 oC, temperatura cieczy wzrosła do T3 = 23 oC. Jaka ciecz znajduje się w naczyniu? Ciepło właściwe mosiądzu jest znane i wynosi cwm  = 377 J/(kg ∙ oC).

Czytaj całość


Bilans cieplny – zadanie nr 14

25 lutego 2012

Z jaką prędkością musiałaby poruszać się bryła ołowiu o temperaturze T0 = 10 oC, aby stopić się podczas zderzenia z przeszkodą? Załóż, że 65% całkowitej energii uwolnionej podczas zderzenia zużywane jest na ogrzanie i stopienie ołowiu. Temperatura topnienia ołowiu TtPb  = 327 oC, ciepło właściwe ołowiu cwPb  = 131 J/(kg ∙ oC), ciepło topnienia ołowiu ctPb  = 25 kJ/kg.

Czytaj całość