Siła wyporu. Prawo Archimedesa – zadanie nr 9

Mechanika płynów - zadania
Brak komentarzy
Drukuj

Na krze o powierzchni S  = 2 m2 znajdują się rozbitkowie. Ilu rozbitków może znaleźć się na krze, aby kra nie uległa całkowitemu zanurzeniu pod powierzchnią wody? Gęstość wody ρw  = 1000 kg/m3, gęstość lodu ρl  = 300 kg/m3, grubość lodu d  = 0,5 m, waga jednego rozbitka mr  = 50 kg.

rozwiązanie

Zadanie podobne do zadania Siła wyporu. Prawo Archimedesa – zadanie nr 4. Tym razem wielkością szukaną jest maksymalna liczba rozbitków, których obecność na krze nie spowoduje jej całkowitego zanurzenia pod powierzchnią wody.

Załóżmy, że szukamy takiej liczby rozbitków N, dla których zanurzenie kry będzie równe 90% jej całkowitej objętości Vk  tj. objętość wypartej wody Vw  będzie równa Vw  = 0,9 Vk. Korzystając z warunku równowagi siły ciężkości $\vec{F_g}$ i siły wyporu $\vec{F_w}$, dostaniemy:

$$F_g = F_w \hspace{1cm} \longrightarrow \hspace{1cm} \left( m_k + N \hspace{.05cm} m_r \right) g = m_w \hspace{.05cm} g$$

gdzie:
mk  – masa kry,
mr  – waga jednego rozbitka,
g  – przyspieszenie ziemskie,
mw  – masa wody wypartej przez układ kra – rozbitkowie.

Ponieważ mk  = Vk ρl  oraz mw  = Vw ρw  (skorzystaliśmy ze wzoru na gęstość substancji), zatem:

$$\left( V_k \hspace{.05cm} \rho_l + N \hspace{.05cm} m_r \right) g = V_w \hspace{.05cm} \rho_w \hspace{.05cm} g$$

gdzie:
ρl  – gęstość lodu,
ρw  – gęstość wody.

Po skróceniu oraz podstawieniu Vw  = 0,9 Vk , mamy:

$$V_k \hspace{.05cm} \rho_l + N \hspace{.05cm} m_r = \tfrac{9}{10} \hspace{.05cm} V_k \hspace{.05cm} \rho_w \hspace{1cm} \longrightarrow \hspace{1cm} N \hspace{.05cm} m_r = V_k \left( \tfrac{9}{10} \hspace{.05cm} \rho_w \hspace{.1cm} – \hspace{.1cm} \rho_l \right)$$

Zakładając, że kra ma kształt prostopadłościanu, objętość kry wynosi Vk  = S d, gdzie S  to powierzchnia kry, a d  – jej grubość. Po podstawieniu oraz podzieleniu powyższego wyrażenia przez wielkość mr , otrzymamy:

$$N = \frac{S \hspace{.05cm} d \left( \tfrac{9}{10} \hspace{.05cm} \rho_w \hspace{.1cm} – \hspace{.1cm} \rho_l \right)}{m_r}$$

i w konsekwencji:

$$N = \frac{2 \hspace{.05cm} \textrm{m}^2 \cdot \tfrac{1}{2} \hspace{.05cm} \textrm{m} \cdot \left( \tfrac{9}{10} \cdot 1000 \hspace{.05cm} \tfrac{\textrm{kg}}{\textrm{m}^3} \hspace{.1cm} – \hspace{.1cm} 300 \hspace{.05cm} \tfrac{\textrm{kg}}{\textrm{m}^3} \right)}{50 \hspace{.05cm} \textrm{kg}} = 12$$

Dodaj komentarz