Gęstość płynów i ciał stałych

Mechanika płynów - teoria
Brak komentarzy
Drukuj

Chcąc wyznaczyć gęstość ρ płynu lub ciała stałego w dowolnym jego punkcie, musimy wydzielić pewną jego porcję o objętości ΔV  w otoczeniu tego punktu oraz zmierzyć masę Δm  tej porcji zawierającą się w jej objętości:

$$\rho = \frac{\Delta \hspace{.02 cm} m}{\Delta \hspace{.02 cm} V}$$

Powyższy wzór jest słuszny dla substancji niejednorodnych, czyli takich, których gęstość mierzona w różnych jej punktach przyjmuje różne wartości. W przypadku tego rodzaju substancji pomiary gęstości wykonane dla kilku punktów są podstawą do wyznaczenia gęstości średniej takiej substancji.

Gęstość substancji jednorodnych

W przypadku substancji jednorodnych gęstość ρ nie zależy od wyboru punktu, dla którego dokonujemy pomiaru. Gęstość tych substancji przyjmuje stałą wartość w całym ich obszarze, dlatego też do obliczenia ich gęstości używamy poniższego wzoru:

$$\rho = \frac{m}{V}$$

Gęstość – jednostka

Gęstość jest wielkością skalarną, której jednostką w układzie SI jest kilogram na metr sześcienny – kg/m3. Bardzo często, zwłaszcza w zadaniach, gęstość substancji wyrażana jest w gramach na centymetr sześcienny – g/cm3. Pomiędzy tymi jednostkami zachodzi następująca zależność:

$$1 \hspace{.05 cm} \tfrac{\textrm{g}}{\textrm{cm}^3} = 1000 \hspace{.05 cm} \tfrac{\textrm{kg}}{\textrm{m}^3}$$

Należy wspomnieć, że gęstość większości substancji jest uzależniona od panujących warunków atmosferycznych, w szczególności od temperatury i ciśnienia. Podając wartość gęstości dowolnej substancji powinniśmy zaznaczyć, w jakich warunkach odbywał się jej pomiar (zobacz poniższa tabela).

Substancja/ciało Gęstość w T = 20 oC (kg/m3)
Powietrze 1,21
Tlen 1,43
Dwutlenek węgla 1,96
Śnieg 125
Lód 917
Woda 998
Woda morska 1024
Krew 1060
Aluminium 2720
Żelazo 7875
Jądro Ziemi (średnia wartość) 9500
Srebro 10500
Ołów 11300
Złoto 19300
Osm 22600
Jądro Słońca (średnia wartość) 160000
Jądro uranu 3 ∙ 1017
Gęstość wybranych substancji

Dodaj komentarz