Płyny – definicja

Mechanika płynów - teoria
Brak komentarzy
Drukuj

Pod pojęciem płynu rozumiemy zarówno ciecze (np. woda w stanie ciekłym), jak i gazy (np. powietrze). Płyny w przeciwieństwie do ciał stałych nie posiadają struktury krystalicznej tzn. nie wykazują dalekozasięgowego (rozciągającego się na całej długości) i regularnego uporządkowania atomów. Konsekwencją tego faktu jest nieustanny, chaotyczny ruch atomów odbywający się we wszystkich trzech kierunkach przestrzennych, którego intensywność wzrasta wraz ze wzrostem temperatury.

Dodatkowo, płyny, w odróżnieniu od ciał stałych, są substancją zdolną do przepływu a więc potrafią przemieszczać się z jednego punktu do drugiego. Możesz także łatwo się przekonać, że płyny potrafią przyjmować kształt naczynia, w którym się znajdują, ponieważ nie są w stanie przeciwstawiać się naprężeniu ścinającemu tj. sile stycznej do ich powierzchni. Płyny mogą jednak oddziaływać siłą prostopadłą do swojej powierzchni wywierając ciśnienie o pewnej wartości, które, jak się dowiesz z lektury następnych artykułów, wzrasta wraz ze wzrostem głębokości (zobacz: Płyny w spoczynku. Ciśnienie hydrostatyczne).

Płyny są powszechnie stosowane w urządzeniach hydraulicznych, czyli urządzeniach, których zasada działania opiera się właśnie na ich wykorzystaniu np. prasa hydrauliczna.

Dodaj komentarz