Rzut ukośny

Mechanika klasyczna - teoria
Brak komentarzy
Drukuj

Rzut ukośny to przykład ruchu ciała odbywającego się w dwóch wymiarach przestrzeni: w płaszczyźnie poziomej x  oraz w płaszczyźnie pionowej y. Jeżeli pominiemy opór powietrza, wówczas, jak się za chwilę przekonasz, ruch ciała w kierunku poziomym odbywa się ze stałą prędkością Vx  = V0x  (przyspieszenie w tym kierunku jest równe a  = 0 m/s2), z kolei ruch w kierunku pionowym – ze zmienną prędkością Vy  (ciało porusza się w pionie ze stałym przyspieszeniem ziemskim $\vec{g}$). Dla lepszego zobrazowania opisanej sytuacji stworzono poniższy rysunek:

rzut ukośny ciała - rysunek schematyczny - rzut ukośny
Tor ciała wyrzuconego pod kątem α do poziomu z punktu o współrzędnych (x0, y0), z prędkością początkową $\vec{V_0}$. Zauważ, że składowa prędkości ciała V0x  w kierunku poziomym pozostaje stała (długość i kierunek składowej jest taki sam w każdej fazie ruchu), a składowa prędkości Vy  w kierunku pionowym ulega zmianie (zmianie ulega zarówno długość, jak i kierunek tej składowej). Zwróć uwagę, że w najwyższym położeniu ciała, prędkość V  = V0x, ponieważ składowa pionowa prędkości Vy  = 0.

Korzystając z zapisu wektorowego, prędkość początkową ciała $\vec{V}_0$  możemy zapisać jako:

$$\vec{V}_0 = V_{0x} \hspace{.05cm} \hat{i} + V_{0y} \hspace{.05cm} \hat{j}$$

gdzie $\hat{i}$  i  $\hat{j}$ to wektory jednostkowe (wektory o długości równej 1 skierowane odpowiednio wzdłuż osi x  oraz y).

Zgodnie z rysunkiem składowa V0x  wynosi:

$$V_{0x} = V_0 \hspace{.05cm} \textrm{cos} \hspace{.05cm} \alpha$$

a składowa V0y :

$$V_{0y} = V_0 \hspace{.05cm} \textrm{sin} \hspace{.05cm} \alpha$$

Ruch ciała w kierunku poziomym

Aby opisać ruch ciała w kierunku poziomym i pionowym skorzystamy ze wzorów na prędkość i drogę w ruchu jednostajnie przyspieszonym. Przemieszczenie ciała w poziomie wynosi:

$$x \hspace{.15cm} – \hspace{.05cm} x_0 = V_{0x} \hspace{.05cm} t + \tfrac{1}{2} \hspace{.05cm} a \hspace{.05cm} t^2$$

gdzie:
x0  – położenie początkowe ciała,
x  – położenie końcowe ciała.

Przyspieszenie ciała w kierunku poziomym wynosi a  = 0 m/s2, dlatego:

$$x \hspace{.15cm} – \hspace{.05cm} x_0 = V_{0x} \hspace{.05cm} t = V_0 \hspace{.05cm} \textrm{cos} \hspace{.05cm} \alpha \hspace{.05cm} t$$

Prędkość ciała wzdłuż osi x, zgodnie z tym co napisaliśmy wcześniej, przyjmuje stałą wartość równą:

$$V_x = V_{0x} + a \hspace{.05cm} t = V_{0x} = V_0 \hspace{.05cm} \textrm{cos} \hspace{.05cm} \alpha$$

Ruch ciała w kierunku pionowym

Ruch ciała w pionie odbywa się ze stałym przyspieszeniem ziemskim $\vec{g}$, w związku z czym przemieszczenie ciała w tym kierunku wynosi ($\vec{g}$  jest skierowane w dół, dlatego a  = – g ):

$$y \hspace{.15cm} – \hspace{.05cm} y_0 = V_{0y} \hspace{.05cm} t + \tfrac{1}{2} \hspace{.05cm} a \hspace{.05cm} t^2 = V_0 \hspace{.05cm} \textrm{sin} \hspace{.05cm} \alpha \hspace{.05cm} t \hspace{.15cm} – \hspace{.05cm} \tfrac{1}{2} \hspace{.05cm} g \hspace{.05cm} t^2$$

Prędkość ciała wzdłuż osi y  wynosi z kolei:

$$V_y = V_{0y} + a \hspace{.05cm} t = V_0 \hspace{.05cm} \textrm{sin} \hspace{.05cm} \alpha \hspace{.15cm} – \hspace{.05cm} g \hspace{.05cm} t$$

Ruch w kierunku pionowym odpowiada spadkowi swobodnemu ciała.

Zasięg rzutu ukośnego

Wielkością charakterystyczną dla rzutu ukośnego jest wielkość fizyczna nazywana zasięgiem poziomym rzutu Z. Zasięg rzutu to odległość jaką przebywa ciało w poziomie od chwili jego wyrzutu do chwili powrotu na wysokość, z której zostało wyrzucone. Wzór pozwalający obliczyć zasięg Z  przedstawia się następująco:

$$Z = \frac{V_0^2}{g} \hspace{.05cm} \textrm{sin} \hspace{.05cm} 2 \hspace{.05cm} \alpha$$

Zauważ, że zasięg rzutu Z  przyjmuje największą wartość wtedy, gdy wielkość sin (2 α ) = 1, co oznacza, że α  = 45o (2 α = 90o  →  α = 45o).

Wyprowadzenie powyższego wzoru znajdziesz tutaj: Zasięg rzutu ukośnego – wyprowadzenie wzoru.

Rzut ukośny – równanie toru

Gdy przekształcimy równanie opisujące ruch ciała w kierunku poziomym względem czasu t :

$$x \hspace{.15cm} – \hspace{.05cm} x_0 = V_0 \hspace{.05cm} \textrm{cos} \hspace{.05cm} \alpha \hspace{.05cm} t \hspace{1cm} \longrightarrow \hspace{1cm} t = \frac{x \hspace{.15cm} – \hspace{.05cm} x_0}{V_0 \hspace{.05cm} \textrm{cos} \hspace{.05cm} \alpha}$$

i podstawimy je do wyrażenia na przemieszczenie ciała w kierunku pionowym:

$$y \hspace{.15cm} – \hspace{.05cm} y_0 = V_0 \hspace{.05cm} \textrm{sin} \hspace{.05cm} \alpha \hspace{.05cm} t \hspace{.15cm} – \hspace{.05cm} \tfrac{1}{2} \hspace{.05cm} g \hspace{.05cm} t^2 = V_0 \hspace{.05cm} \textrm{sin} \hspace{.05cm} \alpha \cdot \frac{x \hspace{.15cm} – \hspace{.05cm} x_0 }{V_0 \hspace{.05cm} \textrm{cos} \hspace{.05cm} \alpha} \hspace{.15cm} – \hspace{.05cm} \tfrac{1}{2} \hspace{.05cm} g \hspace{.05cm} \frac{\left( x \hspace{.15cm} – \hspace{.05cm} x_0 \right)^2}{V_0^2 \hspace{.05cm} \textrm{cos}^2 \hspace{.05cm} \alpha}$$

otrzymamy, przy założeniu, że x0  = y0  = 0 m, równanie toru ciała w rzucie ukośnym:

$$y = \textrm{tg} \hspace{.05cm} \alpha \hspace{.05cm} x \hspace{.15cm} – \hspace{.05cm} \frac{g}{2 \hspace{.05cm} V_0^2 \hspace{.05cm} \textrm{cos}^2 \hspace{.05cm} \alpha} \hspace{.05cm} x^2$$

Równanie toru w rzucie ukośnym jest równaniem paraboli, a więc tor ciała, zgodnie z powyższym rysunkiem, jest torem parabolicznym.

Inne przydatne wzory

  • maksymalna wysokość jaką może osiągnąć ciało:
  • $$y_{max} = \frac{V_0^2 \hspace{.05cm} \textrm{sin}^2 \alpha}{2 \hspace{.05cm} g}$$

  • czas lotu ciała (od chwili wyrzutu do chwili upadku na wysokość, z której ciało zostało wyrzucone):
  • $$t_{lot} = \frac{2 \hspace{.05cm} V_0 \hspace{.05cm} \textrm{sin} \hspace{.05cm} \alpha}{g}$$

  • czas wznoszenia ciała do osiągnięcia wysokości ymax :

$$t_{max} = \frac{V_0 \hspace{.05cm} \textrm{sin} \hspace{.05cm} \alpha}{g}$$

Ważna uwaga
Rozwiązując zadania dotyczące rzutu ukośnego musisz pamiętać, że ruch ciała w płaszczyźnie poziomej oraz pionowej można traktować jako dwa niezależne od siebie ruchy (żaden z tych ruchów nie wpływa na drugi). Pamiętaj także, że pod nieobecność oporu powietrza, ruch w poziomie odbywa się ze stałą prędkością V0x, a ruch w pionie ze zmienną prędkością Vy  (ciało porusza się w płaszczyźnie pionowej ze stałym przyspieszeniem ziemskim  $\vec{g}$  skierowanym w dół).

Dodaj komentarz