Prawo odbicia i załamania światła – zadanie nr 5

Optyka - zadania
Brak komentarzy
Drukuj

Oblicz współczynnik załamania wody względem szkła wiedząc, że współczynnik załamania szkła względem próżni wynosi 3/2, a wody względem próżni 4/3.

rozwiązanie

Aby obliczyć współczynnik załamania wody względem szkła skorzystamy ze wzoru na względny współczynnik załamania światła:

$$n_{wod/szk} = \frac{n_{wod}}{n_{szk}}$$

Z powyższego wzoru możemy korzystać zawsze wtedy, gdy w treści zadania, podobnie jak w tym przypadku, podane są wartości bezwzględnych współczynników załamania dla ośrodka, z którego pada światło (w naszym przypadku: szkło) i ośrodka do którego wpada i załamuje się światło (woda). Po podstawieniu wartości liczbowych i wykonaniu obliczeń otrzymamy następujący wynik:

$$n_{wod/szk} = \frac{\frac{4}{3}}{\frac{3}{2}} = \frac{8}{9}$$

Pamiętaj, że współczynnik załamania światła jest wielkością bezwymiarową (nie posiada jednostki), ponieważ w liczniku i mianowniku wyrażenia na współczynnik załamania występują jednakowe wielkości fizyczne.

Dodaj komentarz