Współczynnik załamania światła

10 marca 2020

Współczynnik załamania, oznaczany małą literą n, to wielkość fizyczna opisująca zdolność przezroczystego ośrodka (np. wody, szkła) do załamywania (odchylania) promieni świetlnych. Współczynnik załamania jest wielkością bezwymiarową, co oznacza, że nie posiada jednostki. Im większa wartość współczynnika załamania n  ośrodka tym większe odchylenie wiązki światła od początkowego kierunku jej ruchu.

Czytaj całość
Elektronowy płaszcz-niewidka

02 października 2012
elektronowy płaszcz-niewidka

Amerykańscy naukowcy zaproponowali sposób na stworzenie „płaszcza elektronowego” tj. obiektu niewidocznego dla elektronów. Płaszcz taki miałby się składać z elementów o rozmiarach porównywalnych z długością fali strumienia elektronów. Projekt ten nie został jeszcze przetestowany w żadnym laboratorium, jednak jego wdrożenie mogłoby przyczynić się do skonstruowania całkiem nowych urządzeń elektronicznych oraz materiałów termoelektrycznych nowej generacji.

Czytaj całość