Współczynnik załamania światła

10 marca 2020

Współczynnik załamania, oznaczany małą literą n, to wielkość fizyczna opisująca zdolność przezroczystego ośrodka (np. wody, szkła) do załamywania (odchylania) promieni świetlnych. Współczynnik załamania jest wielkością bezwymiarową, co oznacza, że nie posiada jednostki. Im większa wartość współczynnika załamania n  ośrodka tym większe odchylenie wiązki światła od początkowego kierunku jej ruchu.

Czytaj całość

Prawo odbicia i załamania światła – zadanie nr 3

15 lipca 2011

Do prostokątnego zbiornika wlano nieznaną ciecz, aż po sam jego wierzch. Kiedy obserwator patrzy z poziomu górnej powierzchni cieczy, widzi dolną krawędź A (zobacz rysunek). Oblicz współczynnik załamania światła w cieczy wiedząc, że kąt padania promienia świetlnego jest równy α , a kąt załamania γ  = 90o. Załóż, że współczynnik załamania światła w powietrzu wynosi npow  = 1.

prawo odbicia i załamania światła - rysunek schematyczny - zadanie nr 3

Czytaj całość


Prawo odbicia i załamania światła – zadanie nr 2

15 lipca 2011

Wiązka światła rozchodząca się w powietrzu pada na płytkę szklaną pod kątem 30o. Kąt, jaki tworzy z normalną padania wiązka rozchodząca się w szkle, wynosi 20o. Oblicz współczynnik załamania światła w szkle. Załóż, że współczynnik załamania światła w powietrzu jest równy npow  = 1.

rysunek schematyczny - prawo odbicia i załamania światła - zadanie nr 2
Wiązka światła padająca na szklaną płytkę pod kątem 30o – rysunek schematyczny

Czytaj całość