Płyny w spoczynku. Ciśnienie hydrostatyczne – zadanie nr 1

Mechanika płynów - zadania
Brak komentarzy
Drukuj

Oblicz różnicę ciśnienia hydrostatycznego krwi w krwiobiegu człowieka w jego mózgu i stopie. Załóż, że wzrost człowieka wynosi 180 centymetrów, a gęstość krwi jest równa 1060 kg/m3.

rozwiązanie

Wartość ciśnienia hydrostatycznego p  na pewnej głębokości h  pod powierzchnią dowolnej cieczy (np. wody) zależy od wartości ciśnienia atmosferycznego p0  wywieranego przez powietrze na powierzchnię cieczy oraz od wartości ciśnienia ρgh  wywieranego przez ciecz znajdującą się powyżej poziomu cieczy, dla którego musimy tą wartość ciśnienia obliczyć:

$$p = p_0 + \rho \hspace{.05cm} g \hspace{.05cm} h$$

W tym przypadku interesuje nas różnica ciśnienia hydrostatycznego krwi Δp  w krwiobiegu człowieka w jego mózgu i stopie. Wprawdzie odległość pomiędzy wymienionymi częściami ciała jest zawsze nieco mniejsza od wysokości człowieka, jednak my założymy, że wynosi ona dokładnie tyle, co wzrost człowieka podany w treści zadania. Zgodnie z powyższym wzorem ciśnienie krwi w mózgu pm  oraz w stopach ps  człowieka wynosi odpowiednio:

$$p_m = p_0 + \rho_k \hspace{.05cm} g \hspace{.05cm} h_m$$

oraz

$$p_s = p_0 + \rho_k \hspace{.05cm} g \hspace{.05cm} h_s$$

gdzie ρk  to gęstość krwi równa 1060 kg/m3.

Różnica ciśnienia Δp  dla wyżej wymienionych części ciała wynosi zatem:

$$\Delta \hspace{.03cm} p = p_m \hspace{.1cm} – \hspace{.1cm} p_s = \rho_k \hspace{.05cm} g \left(h_m \hspace{.1cm} – \hspace{.1cm} h_s \right) = \rho_k \hspace{.05cm} g \hspace{.05cm} \Delta \hspace{.03cm} h$$

gdzie Δh odpowiada wzrostowi człowieka podanego w treści zadania.

Podstawiając do powyższego wyrażenia wartości liczbowe oraz wykonując obliczenia otrzymamy wartość różnicy ciśnienia hydrostatycznego krwi równą:

$$\Delta \hspace{.03cm} p = 1060 \hspace{.05cm} \tfrac{\textrm{kg}}{\textrm{m}^3} \cdot 9,\hspace{-.1cm}81 \hspace{.05cm} \tfrac{\textrm{m}}{\textrm{s}^2} \cdot 1,\hspace{-.1cm}8 \hspace{.05cm} \textrm{m} = 18717 \hspace{.05cm} \textrm{Pa} \approx 190 \hspace{.05cm} \textrm{hPa}$$

Dodaj komentarz