Prawo Pascala – zadanie nr 3

20 kwietnia 2012

Do dwóch identycznych szklanych naczyń, w kształcie prostopadłościanów, które połączono rurką z zamkniętym zaworem Z (rysunek poniżej), nalano wody. Do jednego z nich wlano 1 litr wody, do drugiego 2 litry wody. Następnie zawór Z otwarto i po pewnym czasie w obydwu naczyniach ustalił się jednakowy poziom wody.

a) Oblicz stosunek ciśnień hydrostatycznych p1 /p2 wywieranych na dna naczyń 1 i 2 w sytuacjach przed otwarciem i po otwarciu zaworu, gdy ustali się stan równowagi.

b) Zapisz nazwę i treść prawa, do którego należy się odwołać, aby wyjaśnić, dlaczego poziomy cieczy w obu naczyniach po otwarciu zaworu wyrównały się.

Czytaj całość


Prawo Pascala – zadanie nr 2

19 kwietnia 2012
prasa hydrauliczna - rysunek schematyczny - prawo Pascala - zadanie nr 2

Prasa hydrauliczna składa się z małego tłoka o polu powierzchni S1 = 2 cm2 i tłoka dużego o polu powierzchni S2 = 10 S1.

a) Jaką siłą trzeba działać na mniejszy tłok, aby zrównoważyć ciężar samochodu o masie 1,5 tony, stojącego na dużym tłoku?

b) O jaki odcinek należy przesunąć mały tłok, aby duży tłok z samochodem przesunął się o 20 cm ku górze?

Czytaj całość


Prawo Pascala – zadanie nr 1

18 kwietnia 2012

Prasa hydrauliczna składa się z dwóch tłoków różniących się polem powierzchni. Na jeden z tych tłoków o powierzchni S1  = 5 m2 działa siła zewnętrzna F1  = 30 N, skierowana prostopadle do jego powierzchni. Wiedząc, że siła działająca na drugi tłok wynosi F2  = 66 N, oblicz powierzchnię tego tłoka.

Czytaj całość