Test: Mechanika płynów – poziom łatwy

Testy z fizyki
Brak komentarzy
0%

Jednostką ciśnienia w układzie SI jest:

Dobrze! Źle!

Jednostką ciśnienia w układzie SI jest oczywiście paskal (ozn. Pa). Nazwa tej jednostki pochodzi od nazwiska francuskiego fizyka i matematyka Blaise Pascala (1623-1662).

Jednostka ciśnienia w układzie SI, czyli paskal, zdefiniowana jest jako 1 Pa = ... /m2.

Dobrze! Źle!

Ciśnienie zdefiniowane jest jako stosunek siły F  działającej na powierzchnię S  danego ciała. Jednostką siły w układzie SI jest niuton, jednostką powierzchni - m2, zatem 1 Pa = 1 N/1 m2.

Jednostkami ciśnienia są:

Dobrze! Źle!

Omówienie jednostek ciśnienia oraz zależności występujących pomiędzy nimi znajdziesz w artykule Ciśnienie płynów.

Przyrządem służącym do pomiaru ciśnienia atmosferycznego jest:

Dobrze! Źle!

Wraz ze wzrostem wysokości nad poziomem morza ciśnienie atmosferyczne:

Dobrze! Źle!

Wraz ze wzrostem wysokości nad poziomem morza koncentracja cząsteczek powietrza ulega stopniowemu zmniejszaniu. Im mniejsza liczba cząsteczek, tym mniejszy nacisk powietrza na dowolną powierzchnię, a więc mniejsze ciśnienie.

Ciśnienie atmosferyczne na szczycie Mount Everestu (najwyższej góry na świecie, której wysokość wynosi 8848 m - zobacz zdjęcie) przy założeniu, że średnia gęstość powietrza wynosi 0,81 kg/m3 oraz g  = 9,80 m/s2, jest równe (z:

Mount Everest
Dobrze! Źle!

Obliczenie ciśnienia atmosferycznego na dowolnej wysokości nad poziomem morza wymaga znajomości wartości ciśnienia atmosferycznego p0 na wysokości 0 m n.p.m. (średnia wartość 1013,25 hPa), przyspieszenia ziemskiego g, gęstości powietrza ρ  oraz wysokości h  nad poziomem morza (zobacz: Ciśnienie hydrostatyczne).

Średnia wartość ciśnienia atmosferycznego na poziomie morza równa 1013,25 hPa odpowiada ciśnieniu wywieranego przez słup rtęci o wysokości 760 milimetrów. Jeżeli gęstość wody wynosi 1 g/cm3, wówczas wysokość słupa wody wywierającego ciśnienie równe 1013,25 hPa wynosi w przybliżeniu (przyjmij g  = 9,81 m/s2):

Dobrze! Źle!

Aby obliczyć wysokość słupa wody należy skorzystać ze wzoru na ciśnienie hydrostatyczne.

Aby umyć zęby musisz wycisnąć pewną ilość pasty do zębów z tubki. Z jakiego prawa fizyki wówczas korzystasz?

Dobrze! Źle!

Aby wycisnąć pastę do zębów należy najpierw ścisnąć tubkę z pastą. Ściśnięcie tubki to nic innego, tylko przyłożenie siły do określonego miejsca tubki, zajmującego pewną powierzchnię. Konsekwencją takiego postępowania jest wytworzenie w tubce ciśnienia, które przenoszone jest bez zmiany wartości od miejsca ściśnięcia tubki do miejsca, w którym znajduje się otwór, przez który "wydobywa" się pasta. Zjawisko to (przenoszenia ciśnienia bez zmiany jego wartości) opisuje właśnie prawo Pascala.

Prasa hydrauliczna to urządzenie pozwalające podnosić ciężkie przedmioty przy użyciu niewielkiej siły. Cechą charakterystyczną prasy hydraulicznej jest to, że praca wykonana nad mniejszym tłokiem przez siłę wejściową (czyli siłę, z jaką działamy na mniejszy tłok tego urządzenia) jest:

Dobrze! Źle!

Omówienie własności prasy hydraulicznej znajdziesz w artykule Prawo Pascala. Prasa hydrauliczna.

Zgodnie z prawem Archimedesa na ciało zanurzone w płynie działa siła wyporu

Dobrze! Źle!

Omówienie siły wyporu oraz prawa Archimedesa znajdziesz w artykule Siła wyporu. Prawo Archimedesa.

Gratuluję ukończenia testu!

Dobrze! Źle!

Ilość pytań: 10
Twoja ocena: Niedostateczny
Ilość pytań: 10
Twoja ocena: Dopuszczający
Ilość pytań: 10
Twoja ocena: Dostateczny
Ilość pytań: 10
Twoja ocena: Dobry
Ilość pytań: 10
Twoja ocena: Bardzo dobry
Ilość pytań: 10
Twoja ocena: Celujący

Dodaj komentarz