Druga zasada dynamiki Newtona – zadanie nr 1

Mechanika klasyczna - zadania
Brak komentarzy
Drukuj

Oblicz wartość przyspieszenia doznawanego przez ciało o masie 5 kg, jeżeli na ciało to działa siła F  o wartości 30 N. Siły tarcia pomijamy.

rozwiązanie

Wartość przyspieszenia doznawanego przez ciało o masie m  = 5 kg wskutek działania siły o wartości F  = 30 N uzyskamy korzystając z drugiej zasady dynamiki Newtona:

$$F_{wyp} = m \hspace{.1cm} a$$

Siła F  jest jedyną siłą działającą na ciało w kierunku jego ruchu (pomijamy siły tarcia), dlatego też siła wypadkowa działająca na to ciało jest równa właśnie tej sile $\left( F_{wyp} = F \right)$. Aby otrzymać wzór na przyspieszenie, należy przekształcić powyższe wyrażenie względem a :

$$a = \frac{F}{m}$$

Podstawiając wartości liczbowe do powyższego równania otrzymamy wartość przyspieszenia, będącą rozwiązaniem tego zadania, równą:

$$a = \frac{30 \hspace{.1cm} \rm{N}}{5 \hspace{.1cm} \rm{kg}} = 6 \hspace{.1cm} \tfrac{\rm m}{\rm s^2}$$

Dodaj komentarz