Bilans cieplny – zadanie nr 6

Termodynamika - zadania
Brak komentarzy
Drukuj

Do zbiornika częściowo wypełnionego wodą o masie m1 = 1 kg i temperaturze T1 = 18 oC wrzucono kawałek miedzi o masie m2 = 0,38 kg i temperaturze T2 = 135 oC. Oblicz temperaturę końcową układu woda – miedź wiedząc, że ciepło właściwe wody i miedzi wynosi odpowiednio: cw  = 4186 J/(kg ∙ oC) i cCu  = 386 J/(kg ∙ oC).

rozwiązanie

Aby obliczyć końcową temperaturę Tk  układu woda – miedź zapiszmy na początku wyrażenia opisujące ciepło Q1 pobrane przez wodę od rozgrzanego kawałka miedzi oraz ciepło Q2 oddane wodzie przez kawałek miedzi. Jeżeli układ woda – miedź potraktujemy jako układ izolowany tj. układ nie wymieniający energii oraz masy z otoczeniem, dostaniemy (zobacz: Bilans cieplny – zadanie nr 1):

$$Q_1 = \hspace{.1cm} – \hspace{.1cm} Q_2 \hspace{1cm} \longrightarrow \hspace{1cm} m_1 \hspace{.1cm} c_w \left(T_k \hspace{.1cm} – \hspace{.1cm} T_1 \right) = \hspace{.1cm} – \hspace{.1cm} m_2 \hspace{.1cm} c_{Cu} \left(T_k \hspace{.1cm} – \hspace{.1cm} T_2 \right)$$

gdzie:
m1, T1 i cw  to odpowiednio masa, początkowa temperatura i ciepło właściwe wody,
m2, T2 i cCu  to masa, początkowa temperatura i ciepło właściwe miedzi,
Tk  – końcowa temperatura układu woda – miedź.

Po wymnożeniu powyższego równania otrzymamy:

$$m_1 \hspace{.1cm} c_w \hspace{.1cm} T_k \hspace{.1cm} – \hspace{.1cm} m_1 \hspace{.1cm} c_w \hspace{.1cm} T_1 = \hspace{.1cm} – \hspace{.1cm} m_2 \hspace{.1cm} c_{Cu} \hspace{.1cm} T_k \hspace{.1cm} + \hspace{.1cm} m_2 \hspace{.1cm} c_{Cu} \hspace{.1cm} T_2$$

Po przeniesieniu na lewą stronę równania członów zawierających temperaturę końcową Tk  układu dostaniemy:

$$T_k \left( m_1 \hspace{.05cm} c_w + m_2 \hspace{.05cm} c_{Cu} \right) = m_1 \hspace{.1cm} c_w \hspace{.1cm} T_1 + m_2 \hspace{.1cm} \hspace{.05cm} c_{Cu} \hspace{.1cm} T_2$$

i w konsekwencji wyrażenie na Tk  równe:

$$T_k = \frac{m_1 \hspace{.1cm} c_w \hspace{.1cm} T_1 + m_2 \hspace{.1cm} \hspace{.05cm} c_{Cu} \hspace{.1cm} T_2}{m_1 \hspace{.05cm} c_w + m_2 \hspace{.05cm} c_{Cu}}$$

Po podstawieniu do powyższego równania wartości liczbowych podanych w treści zadania uzyskamy wartość Tk  równą:

$$T_k = \frac{1 \hspace{.05cm} \textrm{kg} \cdot 4186 \hspace{.05cm} \frac{\textrm{J}}{\textrm{kg} \cdot \hspace{.03cm} ^\textrm{o} \textrm{C}} \cdot 18 \hspace{.05cm} ^\textrm{o} \textrm{C} + 0,\hspace{-.1cm}38 \hspace{.05cm} \textrm{kg} \cdot 386 \hspace{.05cm} \frac{\textrm{J}}{\textrm{kg} \cdot \hspace{.03cm} ^\textrm{o} \textrm{C}} \cdot 135 \hspace{.05cm} ^\textrm{o} \textrm{C} }{1 \hspace{.05cm} \textrm{kg} \cdot 4186 \hspace{.05cm} \frac{\textrm{J}}{\textrm{kg} \cdot \hspace{.03cm} ^\textrm{o} \textrm{C}} + 0,\hspace{-.1cm}38 \hspace{.05cm} \textrm{kg} \cdot 386 \hspace{.05cm} \frac{\textrm{J}}{\textrm{kg} \cdot \hspace{.03cm} ^\textrm{o} \textrm{C}}} = 22 \hspace{.05cm} ^\textrm{o} \textrm{C}$$

Dodaj komentarz