Nowatorska technika wytwarzania nanomagnesów

09 maja 2012
atomy żelaza na powierzchni miedzi, ułożone w struktury o różnym kształcie

Niemieccy fizycy opracowali nowatorską technikę wytwarzania nanomagnesów polegającą na precyzyjnym sterowaniu położeniem atomów żelaza przy użyciu specjalnej końcówki spinowo spolaryzowanego skaningowego mikroskopu tunelowego. Nanomagnesy mogą być wytwarzane w wielu różnych kształtach, zaś sama końcówka mikroskopu może być również wykorzystywana do pomiaru ich właściwości magnetycznych. Porównanie wyników doświadczalnych z wynikami symulacji komputerowych pozwoliło odkryć pewne odstępstwa mogące wskazywać na nieznane do tej pory efekty magnetyczne w skali atomowej.

Czytaj całość
Siła Lorentza – zadanie nr 8

15 stycznia 2012
ruch protonu po linii śrubowej o promieniu r - rysunek schematyczny - siła Lorentza - zadanie nr 8

Proton poruszający się z prędkością V  = 105 m/s wpada w jednorodne pole magnetyczne o indukcji B  = 0,4 T pod kątem φ  = 45o do kierunku wektora indukcji magnetycznej $\vec{B}$. Znajdź promień i skok śruby, po której będzie poruszał się proton. Masa protonu jest znana i wynosi mp  = 1,6726 ⋅ 10-27 kg.

(Zadanie ze zbioru: K. Chyła Zbiór prostych zadań z fizyki dla uczniów szkół średnich)

Czytaj całość


Siła Lorentza – zadanie nr 7

15 stycznia 2012
pola skrzyżowane - rysunek schematyczny - siła Lorentza - zadanie nr 7

Oblicz prędkość protonu, który bez odchylenia od swojego pierwotnego kierunku przechodzi przez układ wzajemnie prostopadłych pól: magnetycznego o indukcji B  = 2 T i elektrycznego o natężeniu E  = 1000 V/m. Proton porusza się w kierunku prostopadłym zarówno do wektora $\vec{E}$,  jak i $\vec{B}$.

(Zadanie ze zbioru: K. Chyła Zbiór prostych zadań z fizyki dla uczniów szkół średnich)

Czytaj całość