Lewitacja magnetyczna

Elektryczność i magnetyzm - teoria
Brak komentarzy
Drukuj

Poniższy film przedstawia eksperyment przeprowadzony przez fizyka Andre Geima, w którym żaba unosi się w zewnętrznym polu magnetycznym o indukcji 16 T, wytworzonym przez prąd płynący w pionowym solenoidzie (cewka, w której uzwojenie nawinięte jest wzdłuż linii śrubowej) umieszczonym bezpośrednio pod nią.

Lewitacja magnetyczna żaby – wyjaśnienie zjawiska

Ciało żaby (podobnie jak i innych zwierząt) składa się m.in. z wody posiadającej własności diamagnetyczne. Po umieszczeniu żaby w polu magnetycznym, każda cząsteczka wody, z której składa się jej ciało wypychana jest ku górze, w kierunku obszaru, w którym indukcja pola przyjmuje mniejszą wartość. Ruch żaby odbywa się więc w tym samym kierunku i trwa aż do chwili, w której siła magnetyczna działająca na żabę zrównoważy siłę ciężkości, powodując tym samym jej lewitację.

Lewitacja magnetyczna żaby

Geim oprócz żaby „zlewitował” m.in. truskawkę, czyli ciało składające się również z cząsteczek wody.

Lewitacja magnetyczna truskawki

Z całą pewnością lewitacja magnetyczna człowieka byłaby także możliwa do zrealizowania. Oczywiście, pod warunkiem skonstruowania odpowiednio dużego solenoidu.

Więcej zdjęć i filmów dotyczących lewitacji magnetycznej możesz znaleźć tutaj.

Dodaj komentarz