Energia reakcji – zadanie nr 2

19 lutego 2012

Cząstka α (jądro helu 4He) o energii kinetycznej 6,5 MeV zderza się ze spoczywającym jądrem 14N. W wyniku reakcji powstaje jądro 17O oraz proton. Oblicz energię kinetyczną jądra tlenu oraz energię reakcji Q  wiedząc, że energia kinetyczna protonu jest równa 3,2 MeV. Masy cząstek biorących udział w reakcji są znane i wynoszą:

m (α) = 4,0026 a.j.m.
m (N) = 14,0067 a.j.m.
m (O) = 16,9991 a.j.m.
m (p) = 1,0073 a.j.m.

Czytaj całośćEnergia w ujęciu mechaniki relatywistycznej – zadanie nr 4

16 lutego 2012

Podczas zderzenia cząstki promieniowania kosmicznego z pewną cząstką na wysokości H  = 80 km nad poziomem morza powstał pion (jedna z cząstek elementarnych oznaczana grecką literą pi – π) o energii całkowitej równej 3 ⋅ 104 MeV. Pion porusza się pionowo w kierunku powierzchni Ziemi. Na jakiej wysokości h  nad poziomem morza względem obserwatora związanego z Ziemią nastąpił rozpad pionu, jeżeli czas życia pionu (zmierzony względem układu odniesienia pionu) wyniósł 50 ns? Energia spoczynkowa pionu jest równa 139,6 MeV.

Czytaj całość