Rozszerzalność temperaturowa – zadanie nr 3

Termodynamika - zadania
Brak komentarzy
Drukuj

Oblicz objętość kuli ołowianej w temperaturze 50 oC, wiedząc, że jej promień R0  w temperaturze 100 oC wynosi 2 cm. Współczynnik rozszerzalności liniowej ołowiu wynosi 29 ∙ 10-6 1/oC.

rozwiązanie

Zmianę objętości ciała spowodowaną zmianą jego temperatury możemy obliczyć korzystając z poniższego wyrażenia:

$$V = V_0 \hspace{.1cm} \cdot \hspace{.1cm} \left[ 1 + \beta \left( T_1 \hspace{.1cm} – \hspace{.1cm} T_0 \right) \right]$$

gdzie:
V  – objętość ciała w temperaturze T1 ,
V0  – objętość ciała w temperaturze T0 ,
β  – współczynnik rozszerzalności objętościowej ciała.

Zgodnie z treścią zadania T0  = 100 oC, natomiast T1  = 50 oC. Objętość V0  kuli oraz współczynnika rozszerzalności objętościowej β nie jest znana. Wiemy jednak, że promień R0  kuli w temperaturze 100 oC wynosi 2 cm, zatem korzystając ze wzoru na objętość kuli dostaniemy:

$$V = \tfrac{4}{3} \hspace{.05cm} \pi \hspace{.05cm} R_0^3 = \tfrac{4}{3} \hspace{.05cm} \pi \hspace{.05cm} \cdot \hspace{.05cm} \left( 2 \hspace{.1cm} \rm{cm} \right)^3 = 33,\hspace{-.1cm}49 \hspace{.1cm} \rm{cm^3}$$

W artykule Rozszerzalność temperaturowa napisałem, że w przypadku izotropowych ciał stałych, do których zalicza się ołów, pomiędzy ich współczynnikiem rozszerzalności objętościowej β a współczynnikiem rozszerzalności liniowej α zachodzi następująca relacja:

$$\beta = 3 \hspace{.1cm} \alpha$$

Korzystając z powyższej zależności otrzymamy wartość β równą:

$$\beta = 3 \hspace{.1cm} \alpha = 3 \hspace{.1cm} \cdot \hspace{.1cm} 29 \hspace{.1cm} \cdot \hspace{.1cm} 10^{-6} \hspace{.1cm} \tfrac{1}{\rm{^o C}} = 87 \hspace{.1cm} \cdot \hspace{.1cm} 10^{-6} \hspace{.1cm} \tfrac{1}{\rm{^o C}}$$

Znając wartość V0 ,  β, T0  oraz T1  możemy przystąpić do obliczenia objętości V  kuli po zmianie jej temperatury o 50 oC:

$$V = 33,\hspace{-.1cm}49 \hspace{.1cm} \rm{cm^3} \hspace{.1cm} \cdot \hspace{.1cm} \left[1 \hspace{.1cm} + \hspace{.1cm} 87 \hspace{.1cm} \cdot \hspace{.1cm} 10^{-6} \hspace{.1cm} \tfrac{1}{\rm{^o C}} \hspace{.1cm} \cdot \hspace{.1cm} \left( 50 \hspace{.1cm} \rm{^o C} \hspace{.1cm} – \hspace{.1cm} 100 \hspace{.1cm} \rm{^o C} \right) \right] = 33,\hspace{-.1cm}35 \hspace{.1cm} \rm{cm^3}$$

Dodaj komentarz