Rozszerzalność temperaturowa – zadanie nr 5

10 grudnia 2010

Średnica stalowego pręta w temperaturze 40 oC wynosi 4,000 cm. Wewnętrzna średnica miedzianego pierścienia zmierzona również w tej samej temperaturze wynosi 3,990 cm. Oblicz w jakiej temperaturze pierścień będzie można nałożyć na pręt. Współczynnik rozszerzalności liniowej stali oraz miedzi wynosi odpowiednio 12 ∙ 10-6 1/oC oraz 16 ∙ 10-6 1/oC.

Czytaj całość


Rozszerzalność temperaturowa – zadanie nr 4

10 grudnia 2010

Aluminiowe naczynie o pojemności 200 cm3 wypełniono całkowicie gliceryną o temperaturze 30 oC. Ile gliceryny rozleje się (jeżeli w ogóle to nastąpi) po ogrzaniu naczynia i gliceryny do temperatury 55 oC? Współczynnik rozszerzalności liniowej aluminium wynosi 23 ∙ 10-6 1/oC, z kolei współczynnik rozszerzalności objętościowej gliceryny jest równy 5,1 ∙ 10-4 1/oC.

Czytaj całość

Rozszerzalność temperaturowa

09 grudnia 2010

Rozszerzalność temperaturowa, inaczej rozszerzalność cieplna, to zjawisko fizyczne polegające na zmianie rozmiarów liniowych lub objętości ciała pod wpływem zmiany temperatury. Uwzględnianie efektów rozszerzalności temperaturowej, przede wszystkim, ciał stałych jest od dawna stosowaną praktyką, zapobiegającą tworzeniu się różnego rodzaju odkształceń, czy też zbyt silnych naprężeń mogących spowodować znaczne uszkodzenie czy nawet zniszczenie np. obiektów budowlanych.

Czytaj całość