Rozszerzalność temperaturowa – zadanie nr 5

Termodynamika - zadania
1 komentarz
Drukuj

Średnica stalowego pręta w temperaturze 40 oC wynosi 4,000 cm. Wewnętrzna średnica miedzianego pierścienia zmierzona również w tej samej temperaturze wynosi 3,990 cm. Oblicz w jakiej temperaturze pierścień będzie można nałożyć na pręt. Współczynnik rozszerzalności liniowej stali oraz miedzi wynosi odpowiednio 12 ∙ 10-6 1/oC oraz 16 ∙ 10-6 1/oC.

rozwiązanie

Zarówno średnica stalowego pręta, jak i miedzianego pierścienia ulegają zmianie na skutek zjawiska rozszerzalności temperaturowej. Średnica to liniowy wymiar ciała stałego, dlatego aby obliczyć jej zmianę wskutek zmiany temperatury skorzystamy z poniższego wzoru:

\begin{equation}
L = L_0 \hspace{.1cm} \cdot \hspace{.1cm} \left[ 1 + \alpha \left( T_1 \hspace{.1cm} – \hspace{.1cm} T_0 \right) \right]
\end{equation}

gdzie:
L  – średnica pręta/pierścienia w temperaturze T1 ,
L0  – średnica pręta/pierścienia w temperaturze T0 ,
α – współczynnik rozszerzalności liniowej materiału, z którego wykonano pręt/pierścień.

Zgodnie z treścią zadania wielkością szukaną jest temperatura, w której miedziany pierścień będzie można nałożyć na stalowy pręt, a więc szukamy takiej temperatury T1 , dla której obydwie średnice będą miały jednakową wartość:

$$L_{pr} = L_{prs}$$

gdzie Lpr  i Lprs  to odpowiednio średnica pręta oraz pierścienia (w temperaturze T1 ).

Podstawiając w miejsce Lpr  i Lprs  wzór (1), zapisany dla pręta oraz pierścienia, dostaniemy:

\begin{equation}
L_{0pr} \hspace{.1cm} \cdot \hspace{.1cm} \left[ 1 + \alpha_{stal} \left( T_1 \hspace{.1cm} – \hspace{.1cm} T_0 \right) \right] = L_{0prs} \hspace{.1cm} \cdot \hspace{.1cm} \left[ 1 + \alpha_{Cu} \left( T_1 \hspace{.1cm} – \hspace{.1cm} T_0 \right) \right]
\end{equation}

gdzie L0pr  i L0prs  to odpowiednio średnica pręta i pierścienia w temperaturze T0  = 40 oC, αstal  i αCu  – współczynnik rozszerzalności liniowej stali i miedzi, z której wykonano odpowiednio pręt oraz pierścień, z kolei T1  to, jak wspomniano wyżej, temperatura, w której średnica pręta i pierścienia przyjmują jednakową wartość.

Po przekształceniu równania (2) względem temperatury T1  otrzymamy:

$$T_1 = T_0 \hspace{.1cm} + \hspace{.1cm} \dfrac{L_{0prs} \hspace{.1cm} – \hspace{.1cm} L_{0pr}}{L_{0pr} \hspace{.1cm} \alpha_{stal} \hspace{.1cm} – \hspace{.1cm} L_{0prs} \hspace{.1cm} \alpha_{Cu}}$$

skąd po podstawieniu wartości liczbowych uzyskamy szukaną wartość temperatury T1  równą:

$$T_1 = 40 \hspace{.05cm} \rm{^o C} \hspace{.1cm} + \hspace{.1cm} \dfrac{3,\hspace{-.1cm}990 \hspace{.05cm} \rm{cm} \hspace{.1cm} – \hspace{.1cm} 4,\hspace{-.1cm}0000 \hspace{.05cm} \rm{cm}}{4,\hspace{-.1cm}0000 \hspace{.05cm} \rm{cm} \hspace{.05cm} \cdot \hspace{.05cm} 12 \hspace{.05cm} \cdot \hspace{.05cm} 10^{-6} \hspace{.05cm} \tfrac{1}{\rm{^o C}} \hspace{.1cm} – \hspace{.1cm} 3,\hspace{-.1cm}990 \hspace{.05cm} \rm{cm} \hspace{.05cm} \cdot \hspace{.05cm} 16 \hspace{.05cm} \cdot \hspace{.05cm} 10^{-6} \hspace{.05cm} \tfrac{1}{\rm{^o C}}} = 671 \hspace{.05cm} \rm{^o C}$$

Dodaj komentarz

1 komentarz

  • Maciek

    Dodano dnia 10 stycznia 2013 o godz. 01:57

    Dopiero po dłuższym czasie zrozumiałem, że w zadaniu chodzi o coś na zasadzie, że stalowy pręt i miedziany pierścień wkładamy do pieca, żeby razem przebywały w tej samej temperaturze i żeby ona była na tyle wysoka, że rozszerzalność miedzi prześcignie rozszerzalność stali. Przydałoby się więc to zaznaczyć, bo na pierwszy rzut oka zastanawiające jest, dlaczego potrzeba tak wysokiej temperatury, by nałożyć pierścień na pręt o tak zbliżonym do niego wymiarze.