Prawo Ohma – zadanie nr 2

Elektryczność i magnetyzm - zadania
Brak komentarzy
Drukuj

Ile wynosi opór przewodnika, przez który płynie prąd o natężeniu 5 A powstały wskutek przyłożenia napięcia o wartości 20 V?

rozwiązanie

Opór elektryczny to wielkość fizyczna opisująca zdolność danego ciała do przewodzenia prądu elektrycznego, która wyraża się następującym wzorem (zobacz: Prawo Ohma) :

$$R = \frac{U}{I}$$

Zgodnie z powyższym wyrażeniem obliczenie wartości oporu elektrycznego R  wymaga znajomości napięcia U  oraz natężenia prądu elektrycznego I , przepływającego przez ten przewodnik. Zwróć uwagę, że obydwie te wartości są podane w treści zadania, dzięki czemu z łatwością obliczymy wartość oporu elektrycznego R  tego przewodnika. Po wykonaniu obliczeń otrzymamy:

$$R = \frac{20 \hspace{.05cm} \textrm{V}}{5 \hspace{.05cm} \textrm{A}} = 4 \hspace{.05cm} \Omega$$

Dodaj komentarz