Prawo Ohma – zadanie nr 3

02 listopada 2011

Natężenie prądu płynącego przez rezystor wynosi 3 A, zaś napięcie zmierzone na jego końcach ma wartość 30 V. Napięcie przyłożone do rezystora zwiększono do 60 V. Oblicz wartość prądu przepływającego przez opornik po zmianie napięcia oraz podaj o ile razy zmieniło się natężenie prądu w stosunku do wartości początkowej (zakładamy, że rezystor spełnia prawo Ohma).

Czytaj całość
Prawo Ohma

01 października 2011

Prawo Ohma to prawo sformułowane w 1827 roku przez niemieckiego fizyka Georga Simona Ohma (1789 – 1854), na podstawie przeprowadzonych przez niego eksperymentów oraz obserwacji. Treść tego prawa brzmi następująco:

Prawo Ohma
Natężenie prądu płynącego przez przewodnik jest wprost proporcjonalne do różnicy potencjałów (napięcia) przyłożonej do przewodnika.

Czytaj całość