Praca – zadanie nr 1

Mechanika klasyczna - zadania
Brak komentarzy
Drukuj

Oblicz pracę wykonaną przez siłę o wartości 20 N, pod wpływem której ciało przemieściło się o 10 m.

rozwiązanie

Pracę W  wykonaną przez siłę F  = 20 N, pod wpływem której ciało przemieściło się o s  = 10 m obliczymy z poniższego wzoru (zobacz: Energia i jej rodzaje):

$$W = F \hspace{.1cm} s$$

Wszystkie dane potrzebne do obliczenia pracy zostały podane w treści zadania, w związku z czym możemy podstawić je do powyższego wzoru i dokonać stosownych obliczeń:

$$W = F \hspace{.1cm} s = 20 \hspace{.1cm} \textrm{N} \hspace{.05cm} \cdot \hspace{.05cm} 10 \hspace{.1cm} \textrm{m} = 200 \hspace{.1cm} \textrm{J}$$

Ważna uwaga
Powyższy wzór na pracę jest słuszny tylko wtedy, gdy siła działająca na ciało jest siłą stałą (posiada stałą wartość). Wszystkie zadania dotyczące pracy prezentowane na tej stronie internetowej będą dotyczyć takich właśnie przypadków.

Dodaj komentarz