Natężenie pola elektrycznego – zadanie nr 1

Elektryczność i magnetyzm - zadania
2 komentarze
Drukuj

Dwa równe i różnoimienne ładunki o wielkości 2 ⋅ 10-7 C znajdują się w odległości 15 cm od siebie.

a) Jaka jest wielkość i kierunek natężenia pola elektrycznego w środku odległości pomiędzy ładunkami?

b) Jaka siła (wielkość i kierunek) działałaby na elektron umieszczony w tym punkcie?

rozwiązanie

Przypadek a)

Zgodnie z definicją wartość natężenia pola elektrycznego $\vec{E}$  wytwarzanego przez naładowaną cząstkę, nazywaną również ‘ładunkiem punktowym’, możemy obliczyć posługując się poniższym wzorem:

$$E = \frac{1}{4 \hspace{.05cm} \pi \hspace{.05cm} \varepsilon_0} \hspace{.05cm} \frac{q}{r^2} = k \hspace{.05cm} \frac{q}{r^2}$$

gdzie:
k  – stała elektrostatyczna równa 9 ⋅ 109 N ⋅ m2/C2,
q  – ładunek naładowanej cząstki,
r  – odległość pomiędzy środkiem cząstki, a punktem, w którym chcemy obliczyć natężenie pola elektrycznego.

Zgodnie z teorią linie sił pola elektrycznego dla ciała naładowanego dodatnio skierowane są od tego ciała (na zewnątrz), a dla ciała naładowanego ujemnie – skierowane do tego ciała (do wewnątrz). W pierwszej części zadania mamy obliczyć wartość oraz kierunek natężenia pola elektrycznego w środku odległości pomiędzy dwoma jednakowo naładowanymi różnoimiennymi ładunkami – ładunki różnoimienne to ładunki o przeciwnych znakach. Na potrzeby zadania jeden z tych ładunków oznaczymy jako q1, drugi z nich jako q2. Załóżmy ponadto, że ładunek q1 jest naładowany dodatnio – q1 = + 2 ⋅ 10-7 C, a ładunek q2 jest naładowany ujemnie – q2 = – 2 ⋅ 10-7 C. Ponieważ pierwszy ładunek jest naładowany dodatnio zatem wektor natężenia pola elektrycznego dla tego ładunku będzie zwrócony na zewnątrz (tj. od niego), z kolei wektor natężenia pola dla ładunku drugiego będzie zwrócony w stronę tego ładunku, czyli tak jak pokazano to na poniższym rysunku:

natężenie pola elektrycznego dwóch ładunków punktowych - rysunek schematyczny - natężenie pola elektrycznego - zadanie nr 1

Zauważ, że wektory natężenia pola elektrycznego dla pierwszego oraz drugiego ładunku zwrócone są w tą samą stronę, zatem zwrot wypadkowego wektora natężenia pola elektrycznego musi być zgodny ze zwrotem tych dwóch wektorów (tj. zwrócony w stronę ładunku q2). Aby obliczyć wypadkową wartość natężenia pola elektrycznego skorzystamy z poniższego wzoru (wektory $\vec{E}_1$  i  $\vec{E}_2$ mają ten sam zwrot, zatem wypadkowa wartość natężenia pola jest równa sumie wartości pola tych dwóch ładunków):

$$E_{wyp} = E_1 + E_2 = k \hspace{.05cm} \frac{|q_1|}{\left( \frac{r}{2} \right)^2} + k \hspace{.05cm} \frac{|q_2|}{\left( \frac{r}{2} \right)^2} = \frac{4 \hspace{.05cm} k}{r^2} \left( |q_1| + |q_2| \right)$$

gdzie r  to odległość pomiędzy ładunkami.

Po podstawieniu do powyższego wzoru wartości liczbowych oraz wykonaniu obliczeń, dostaniemy wartość natężenia pola elektrycznego w połowie odległości pomiędzy ładunkami, równą:

$$E_{wyp} = \frac{4 \cdot 9 \cdot 10^9 \hspace{.05cm} \tfrac{\textrm{N} \hspace{.05cm} \cdot \hspace{.05cm} \textrm{m}^2}{\textrm{C}^2}}{\left( 0,\hspace{-.1cm}15 \hspace{.05cm} \textrm{m} \right)^2} \cdot \left( |2 \cdot 10^{-7} \hspace{.05cm} \textrm{C}| + |\hspace{.1cm} – \hspace{.1cm} 2 \cdot 10^{-7} \hspace{.05cm} \textrm{C}| \right) = 640000 \hspace{.05cm} \tfrac{\textrm{N}}{\textrm{C}}$$

Przypadek b)

Zajmijmy się teraz drugą częścią zadania. Tym razem mamy obliczyć siłę wypadkową z jaką na elektron, umieszczony w połowie odległości pomiędzy ładunkami, działałyby te dwa ładunki. Sytuację tą przedstawia poniższy rysunek:

siły oddziaływania elektrostatycznego działające na elektron - rysunek schematyczny - natężenie pola elektrycznego - zadanie nr 1

Elektron to cząstka naładowana ujemnie w związku z czym oddziaływanie elektrostatyczne pomiędzy elektronem, a ładunkiem q1 (naładowanym dodatnio) będzie miało charakter przyciągający, z kolei pomiędzy elektronem, a ładunkiem q2 (naładowanym ujemnie) – charakter odpychający. Ponieważ siły te mają ten sam zwrot, zatem siła wypadkowa działająca na elektron będzie posiadać zwrot zgodny ze zwrotem tychże sił (tj. w kierunku ładunku q1). Aby obliczyć wartość siły wypadkowej działającej na elektron skorzystamy z prawa Coulomba opisującego siłę oddziaływania elektrostatycznego pomiędzy ładunkami:

$$F = \frac{1}{4 \hspace{.05cm} \pi \hspace{.05cm} \epsilon_0} \frac{|q_1| \hspace{.05cm} |q_2|}{r^2} = k \hspace{.05cm} \frac{|q_1| \hspace{.05cm} |q_2|}{r^2}$$

Wyrażenie na siłę wypadkową działającą na elektron będzie więc równe:

$$F_{wyp} = F_1 + F_2 = k \hspace{.05cm} \frac{|q_1| \hspace{.05cm} |e|}{\left( \frac{r}{2} \right)^2} + k \hspace{.05cm} \frac{|q_2| \hspace{.05cm} |e|}{\left( \frac{r}{2} \right)^2} = \frac{4 \hspace{.05cm} k \hspace{.05cm} |e|}{r^2} \left( |q_1| + |q_2| \right)$$

gdzie e  to ładunek elektronu równy 1,6021 ⋅ 10-19 C.

Po podstawieniu do powyższego wyrażenia wartości liczbowych oraz wykonaniu obliczeń, otrzymamy Fwyp , równe:

$$F_{wyp} = \frac{4 \cdot 9 \cdot 10^9 \hspace{.05cm} \tfrac{\textrm{N} \hspace{.05cm} \cdot \hspace{.05cm} \textrm{m}^2}{\textrm{C}^2} \cdot 1,\hspace{-.1cm}6021 \cdot 10^{-19} \hspace{.05cm} \textrm{C}}{\left( 0,\hspace{-.1cm}15 \hspace{.05cm} \textrm{m} \right)^2} \cdot \left( |2 \cdot 10^{-7} \hspace{.05cm} \textrm{C}| + |\hspace{.1cm} – \hspace{.1cm} 2 \cdot 10^{-7} \hspace{.05cm} \textrm{C}| \right) = 1 \cdot 10^{-13} \hspace{.05cm} \textrm{N}$$

Dodaj komentarz

2 komentarze

 • Jakub

  Dodano dnia 27 września 2016 o godz. 18:16

  Wszystko fajnie, ale nie ma konkretnych obliczeń.

  • Admin

   Dodano dnia 27 września 2016 o godz. 19:13

   Bardzo proszę:

   a) Natężenie pola elektrycznego:

   $$E = \dfrac{k}{\left( \dfrac{r}{2} \right)^2} \left(|q_1| + |q_2| \right) = \dfrac{9 \cdot 10^ 9 \frac{\rm N \cdot m^2}{\rm C^2}}{(0,075)^2 \rm m^2} \left( 2 \cdot 10^{-7} \rm C + 2 \cdot 10^{-7} C \right) = \\ \dfrac{9 \cdot 10^ 9 \frac{\rm N \cdot m^2}{\rm C^2}}{0,005625 \rm m^2} \cdot 4 \cdot 10^{-7} {\rm C} = \dfrac{36 \cdot 10^2 \frac{\rm N \cdot m^2 \cdot C}{\rm C^2}}{0,005625 \rm m^2} = 640000 \frac{\rm N}{\rm C} = 640 \frac{\rm kN}{\rm C}$$

   b) Siła oddziaływania elektrostatycznego:

   $$F = \dfrac{k e}{\left( \dfrac{r}{2} \right)^2} \left(|q_1| + |q_2| \right) = \dfrac{9 \cdot 10^ 9 \frac{\rm N \cdot m^2}{\rm C^2} \cdot 1,6021 \cdot 10^{-19} \rm C}{(0,075)^2 \rm m^2} \left( 2 \cdot 10^{-7} \rm C + 2 \cdot 10^{-7} C \right) = \\ \dfrac{14,42 \cdot 10^ {-10} \frac{\rm N \cdot m^2}{\rm C}}{0,005625 \rm m^2} \cdot 4 \cdot 10^{-7} {\rm C} = \dfrac{57,68 \cdot 10^{-17} {\rm N \cdot m^2}}{0,005625 \rm m^2} = 1 \cdot 10^{-13} \rm N$$