Czym się zajmuje teoria względności?

Mechanika relatywistyczna - teoria
Brak komentarzy
Drukuj

Chyba żadna teoria naukowa opublikowana w ubiegłym stuleciu nie wzbudziła tylu kontrowersji i emocji w świecie naukowym co teoria względności stworzona przez Alberta Einsteina (1879 – 1955). Teoria ta, bazująca na dwóch prostych założeniach (zobacz: Postulaty szczególnej teorii względności Einsteina), zburzyła wszelkie istniejące wyobrażenia dotyczące względności, które do roku 1905, a więc roku opublikowania przez Einsteina swojej szczególnej teorii względności, były uznawane za prawidłowe i całkowicie słuszne ze zdrowym rozsądkiem.

Czym więc zajmuje się teoria względności? Przedmiotem zainteresowania teorii względności są pomiary wszelkich zdarzeń tzn. określanie gdzie i kiedy (w jakim miejscu w przestrzeni i czasie) zachodzą oraz jak duża jest odległość dzieląca je w czasie oraz przestrzeni. Dodatkowo, teoria względności zajmuje się transformacjami wyników pomiarów odległości i czasu między układami odniesienia poruszającymi się względem siebie (co tłumaczy pochodzenie nazwy tej teorii). Jak się wkrótce przekonasz z lektury kolejnych artykułów, wynik pomiaru jest ściśle uzależniony od układu odniesienia związanego z osobą dokonującą pomiaru i (wobec tego) może się znacznie różnić od wyników uzyskanych przez innych obserwatorów.

Albert Einstein - autor szczególnej i ogólnej teorii względności
Albert Einstein – autor szczególnej i ogólnej teorii względności

Einstein jest autorem szczególnej (opublikowanej w 1905 roku) oraz ogólnej teorii względności (opublikowanej w roku 1916). Szczególna teoria względności dotyczy tylko i wyłącznie takich układów odniesienia, w których obowiązują zasady dynamiki Newtona – układy takie określamy mianem inercjalnych układów odniesienia. Zgodnie z powyższym szczególna teoria względności zajmuje się więc układami odniesienia poruszającymi się względem siebie ze stałą prędkością. Z kolei, ogólna teoria względności zajmuje się nieinercjalnymi układami odniesienia, czyli układami, które mogą względem siebie przyspieszać, a więc poruszać się ze zmienną prędkością.

Dodaj komentarz