Poszukiwanie zmian wartości stałej Plancka z użyciem systemu GPS

28 marca 2012
zdjęcie jednego z satelitów geostacjonarnych

Zdaniem amerykańskich fizyków publicznie dostępne dane z satelitów globalnego systemu pozycjonowania (GPS) (ang. global positioning system) mogą pomóc w określaniu zmian wartości stałej Plancka w zależności od miejsca dokonywania pomiaru na powierzchni naszej planety. Technika opracowana przez naukowców z USA polega na analizowaniu drobnych poprawek, powszechnie stosowanych w zegarach atomowych stanowiących nieodłączny składnik satelitów GPS, których wprowadzanie jest bezpośrednio związane z efektami relatywistycznymi. Jednakże nie wszyscy fizycy są skłonni uwierzyć w poprawność tej metody.

Czytaj całość


Nowe doniesienia dotyczące neutrin mionowych i eksperymentu OPERA

23 lutego 2012

Wszystko wskazuje na to, że spektakularne wyniki pomiarów, opublikowane we wrześniu ubiegłego roku (zobacz Czy neutrina mogą poruszać się szybciej niż światło?) dotyczące neutrin poruszających się z prędkością większą od prędkości światła w próżni były spowodowane błędem aparatury. Prawdopodobną przyczyną błędu było wadliwe połączenie pomiędzy odbiornikiem GPS a komputerem.

Czytaj całość


Energia reakcji – zadanie nr 2

19 lutego 2012

Cząstka α (jądro helu 4He) o energii kinetycznej 6,5 MeV zderza się ze spoczywającym jądrem 14N. W wyniku reakcji powstaje jądro 17O oraz proton. Oblicz energię kinetyczną jądra tlenu oraz energię reakcji Q  wiedząc, że energia kinetyczna protonu jest równa 3,2 MeV. Masy cząstek biorących udział w reakcji są znane i wynoszą:

m (α) = 4,0026 a.j.m.
m (N) = 14,0067 a.j.m.
m (O) = 16,9991 a.j.m.
m (p) = 1,0073 a.j.m.

Czytaj całośćEnergia reakcji

17 lutego 2012

W artykule Energia w ujęciu mechaniki relatywistycznej przedstawiliśmy podstawowe wyrażenia opisujące energię całkowitą cząstki E , energię kinetyczną Ek  oraz energię spoczynkową E0 . Napisaliśmy, że zgodnie z teorią sformułowaną przez Alberta Einsteina energia spoczynkowa jest szczególnym rodzajem energii, którą posiada każde ciało obdarzone masą, niezależnie od tego czy spoczywa, czy też porusza się z określoną prędkością. W tym artykule poświęcimy nieco więcej uwagi energii reakcji.

Czytaj całość


Energia w ujęciu mechaniki relatywistycznej – zadanie nr 4

16 lutego 2012

Podczas zderzenia cząstki promieniowania kosmicznego z pewną cząstką na wysokości H  = 80 km nad poziomem morza powstał pion (jedna z cząstek elementarnych oznaczana grecką literą pi – π) o energii całkowitej równej 3 ⋅ 104 MeV. Pion porusza się pionowo w kierunku powierzchni Ziemi. Na jakiej wysokości h  nad poziomem morza względem obserwatora związanego z Ziemią nastąpił rozpad pionu, jeżeli czas życia pionu (zmierzony względem układu odniesienia pionu) wyniósł 50 ns? Energia spoczynkowa pionu jest równa 139,6 MeV.

Czytaj całość