Bilans cieplny – zadanie nr 9

23 lutego 2012

Oblicz jaki musi być stosunek masy wody o temperaturze T1 = 12 oC do masy lodu o temperaturze T2 = – 2 oC, aby po całkowitym stopieniu lodu woda miała temperaturę Tk  = 2 oC. Ciepło właściwe wody cw  = 4186 J/(kg ∙ oC), ciepło właściwe lodu cl  = 2200 J/(kg ∙ oC), ciepło topnienia lodu ctop  = 333 kJ/kg.

Czytaj całość