Bilans cieplny – zadanie nr 2

Termodynamika - zadania
Brak komentarzy
Drukuj

Do pewnego naczynia, w którym znajdowało się 600 g wody o temperaturze 10 oC dolano 250 g bardzo gorącej wody. Pomiar temperatury wykonany po pewnym czasie wskazał 35 oC. Jaka była temperatura gorącej wody?

rozwiązanie

Podobnie jak w zadaniu Bilans cieplny – zadanie nr 1, naczynie wypełnione mieszaniną zimnej oraz gorącej wody będziemy traktowali jako układ izolowany tj. układ nie wymieniający energii oraz masy z otoczeniem. Początkowo w naczyniu znajdowała się tylko zimna woda o masie m1 = 0,6 kg i temperaturze T1 = 10 oC. Po wlaniu do naczynia gorącej wody o masie m2 = 0,25 kg i temperaturze T2, temperatura końcowa mieszaniny tych dwóch wód wyniosła Tk  = 35 oC.

Aby obliczyć jaka była temperatura gorącej wody zaczniemy od zapisania wyrażenia na ciepło Q1, jakie woda zimniejsza pobrała od wody cieplejszej oraz na ciepło Q2, jakie woda cieplejsza oddała wodzie zimniejszej. Mamy więc:

$$Q_1 = m_1 \hspace{.1cm} c_w \hspace{.1cm} \Delta T = m_1 \hspace{.1cm} c_w \left(T_k \hspace{.1cm} – \hspace{.1cm} T_1 \right)$$

oraz

$$Q_2 = m_2 \hspace{.1cm} c_w \hspace{.1cm} \Delta T = m_2 \hspace{.1cm} c_w \left(T_k \hspace{.1cm} – \hspace{.1cm} T_2 \right)$$

gdzie cw  to ciepło właściwe wody.

Ponieważ układ ten traktujemy jako układ izolowany, zatem:

$$Q_1 + Q_2 = 0 \hspace{1.5cm} \longrightarrow \hspace{1.5cm} Q_1 = \hspace{.1cm} – \hspace{.1cm} Q_2$$

skąd po podstawieniu wyrażeń na ciepło Q1 i Q2, dostaniemy:

$$m_1 \hspace{.1cm} c_w \left(T_k \hspace{.1cm} – \hspace{.1cm} T_1 \right) = \hspace{.1cm} – \hspace{.1cm} m_2 \hspace{.1cm} c_w \left(T_k \hspace{.1cm} – \hspace{.1cm} T_2 \right)$$

Dzieląc obydwie strony powyższego równania przez cw  i przekształcając je następnie względem szukanej temperatury T2, uzyskamy:

$$m_1 \hspace{.05cm} T_k \hspace{.1cm} – \hspace{.1cm} m_1 \hspace{.05cm} T_1 = \hspace{.1cm} – \hspace{.1cm} m_2 \hspace{.05cm} T_k + m_2 \hspace{.05cm} T_2 \hspace{1cm} \longrightarrow \hspace{1cm} T_2 = \frac{\left( m_1 + m_2 \right) T_k \hspace{.1cm} – \hspace{.1cm} m_1 \hspace{.05cm} T_1}{m_2}$$

Wszystkie dane potrzebne do obliczenia temperatury T2 podane są w treści zadania, dlatego:

$$T_2 = \frac{\left( 0,\hspace{-.1cm}6 \hspace{.05cm} \textrm{kg} + 0,\hspace{-.1cm}25 \hspace{.05cm} \textrm{kg} \right) \cdot 35 \hspace{.05cm} ^\textrm{o} \textrm{C} \hspace{.1cm} – \hspace{.1cm} 0,\hspace{-.1cm}6 \hspace{.05cm} \textrm{kg} \cdot 10 \hspace{.05cm} ^\textrm{o} \textrm{C}}{0,\hspace{-.1cm}25 \hspace{.05cm} \textrm{kg}} = \frac{29,\hspace{-.1cm}75 \hspace{.05cm} \textrm{kg} \cdot \hspace{.02cm} ^\textrm{o} \textrm{C} \hspace{.1cm} – \hspace{.1cm} 6 \hspace{.05cm} \textrm{kg} \cdot \hspace{.02cm} ^\textrm{o} \textrm{C}}{0,\hspace{-.1cm}25 \hspace{.05cm} \textrm{kg}} = 95 \hspace{.05cm} ^\textrm{o} \textrm{C}$$

Dodaj komentarz