Siła wyporu. Prawo Archimedesa

25 kwietnia 2012

Wyobraźmy sobie, że ciało zanurzone w wodzie, przedstawione na poniższym rysunku, znajduje się w stanie równowagi statycznej tzn. ani nie opada na dno, ani nie wypływa na powierzchnię wody. Dzieje się tak dlatego, ponieważ skierowana w dół siła ciężkości $\vec{F}_g$  jest równoważona przez skierowaną ku górze siłę $\vec{F}_w$, pochodzącą ze strony wody otaczającej to ciało od dołu.

diagram sił działających na ciało zanurzone w wodzie - rysunek schematyczny - siła wyporu, prawo Archimedesa
Stan równowagi statycznej ciała zanurzonego w wodzie – rysunek schematyczny

Czytaj całość