Prawo Coulomba – zadanie nr 5

Elektryczność i magnetyzm - zadania
Brak komentarzy
Drukuj

Obok kuli naelektryzowanej ładunkiem ujemnym Q  umieszczono dwie małe kule naelektryzowane ładunkiem ujemnym q1  oraz q2 . Odległość ładunku q1  od ładunku Q  jest cztery razy większa niż odległość ładunku q2  od Q . Ile razy ładunek q1  jest większy od ładunku q2 ? Przyjmij, że wartości sił odpychania ładunków q1  i q2  od ładunku Q  są jednakowe. Oddziaływanie pomiędzy ładunkami q1  i q2  pomijamy.

rozwiązanie

Sytuację opisaną w treści zadania przedstawiono schematycznie na poniższym rysunku. Zauważ, że wszystkie ciała są naładowane jednoimiennie tj. posiadają ładunek o jednakowym znaku. Wiemy także, że odległość mniejszej kuli o ładunku q1  od dużej kuli o ładunku Q  (ozn. 4r ) jest cztery razy większa niż odległość dzieląca ładunek q2  od ładunku Q  (ozn. r ). Obliczenie o ile razy wartość ładunku q1  jest większa od ładunku q2  będzie wymagało skorzystania z prawa Coulomba.

oddziaływanie elektrostatyczne pomiędzy ładunkami punktowymi - rysunek schematyczny - prawo Coulomba - zadanie nr 5

Zgodnie z treścią zadania siły odpychania występujące pomiędzy małymi kulami a dużą kulą mają jednakową wartość, dlatego też słuszna będzie równość:

$$k \hspace{.05cm} \frac{|Q| \hspace{.05cm} |q_1|}{\left( 4 \hspace{.05cm} r \right)^2} = k \hspace{.05cm} \frac{|Q| \hspace{.05cm} |q_2|}{r^2}$$

gdzie: 4r  i r  to odległość dzieląca odpowiednio ładunek q1  od Q  oraz ładunek q2  od Q .

Skracając stronami powyższe wyrażenie otrzymamy rozwiązanie naszego zadania:

$$\frac{|q_1|}{16 \hspace{.05cm} r^2} = \frac{|q_2|}{r^2} \hspace{1cm} \longrightarrow \hspace{1cm} |q_1| = 16 \hspace{.05cm} |q_2|$$

Dodaj komentarz