Test: Mechanika relatywistyczna – poziom łatwy

Testy z fizyki
1 komentarz
0%

Kto jest autorem szczególnej i ogólnej teorii względności?

Dobrze! Źle!

Ile w przybliżeniu wynosi prędkość światła w próżni?

Dobrze! Źle!

Która z wymienionych niżej cząstek może poruszać się z prędkością światła?

Dobrze! Źle!

Na ilu postulatach opiera się szczególna teoria względności?

Jednym ze zjawisk przewidzianych przez teorię względności jest zjawisko wydłużenia (rozciągnięcia) odstępu czasu. Efekt ten funkcjonuje pod nazwą:

Dobrze! Źle!

Zobacz względność czasu.

Wielkość $$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 \hspace{.15cm} - \hspace{.05cm} \frac{V^2}{c^2}}}$$ występującą we wzorach fizyki relatywistycznej, nazywamy:

Dobrze! Źle!

Zobacz współczynnik Lorentza.

Który z poniższych wzorów poprawnie opisuje zjawisko relatywistycznego skrócenia długości?

Dobrze! Źle!

Zobacz skrócenie długości.

Transformacja Lorentza jest słuszna dla:

Dobrze! Źle!

Zobacz transformacja Lorentza.

Zgodnie z teorią względności masę dowolnego ciała należy rozpatrywać jako jedną z form energii. Zależność pomiędzy tymi wielkościami prawidłowo przedstawia wzór:

Jeżeli proton porusza się z prędkością V  = 3/5 c, gdzie c  to prędkość światła, to stosunek jego energii do energii spoczynkowej jest równy:

Dobrze! Źle!

Zacznijmy od zapisania wzoru na energię spoczynkową E0  oraz energię całkowitą Ec :

$$E_0 = m \hspace{.05cm} c^2$$ $$E_c = \gamma \hspace{.05cm} m \hspace{.05cm} c^2$$

(zobacz Energia w ujęciu mechaniki relatywistycznej).

Wielkością szukaną jest stosunek:

$$\frac{E_c}{E_0} = \frac{\gamma \hspace{.05cm} m \hspace{.05cm} c^2}{m \hspace{.05cm} c^2} = \gamma$$ gdzie γ  to współczynnik Lorentza równy: $$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 \hspace{.15cm} - \hspace{.05cm} \frac{V^2}{c^2}}}$$

Podstawiając w miejsce V  wartość V  = 3/5 c  i dokonując obliczeń dostaniemy wartość γ  równą 5/4.

Gratuluję ukończenia testu!

Dobrze! Źle!

Ilość pytań: 10
Twoja ocena: Niedostateczny
Ilość pytań: 10
Twoja ocena: Dopuszczający
Ilość pytań: 10
Twoja ocena: Dostateczny
Ilość pytań: 10
Twoja ocena: Dobry
Ilość pytań: 10
Twoja ocena: Bardzo dobry
Ilość pytań: 10
Twoja ocena: Celujący

Dodaj komentarz

1 komentarz

  • Jaanusz

    Dodano dnia 9 lutego 2015 o godz. 13:17

    Bardzo fajny test , ale trudny