Kondensatory – opis, budowa. Pojemność elektryczna

16 lutego 2020

Kondensator to jeden z podstawowych elementów obwodu elektrycznego służący m.in. do magazynowania ładunku elektrycznego. Im większa wartość ładunku, tym silniejsze pole elektryczne między okładkami kondensatora. Jak się za chwilę przekonasz z polem tym związana jest elektryczna energia potencjalna. Energia ta jest gromadzona i przechowywana przez kondensatory, w związku z czym kondensatory mogą być traktowane jako ‘magazyny’ elektrycznej energii potencjalnej. Warto dodać, że energia ta może być wyzwalana na nasze żądanie np. w formie błysku emitowanego przez lampę błyskową podczas wykonywania ekspozycji (zdjęcia).

Czytaj całość


Zasada zachowania energii

21 czerwca 2017
spadek swobodny ciała z wysokości h - rysunek schematyczny - zasada zachowania energii

Zasada zachowania energii to jedno z najważniejszych, fundamentalnych praw przyrody, sformułowane w oparciu o wyniki licznych eksperymentów. Energia jest bardzo ważną wielkością fizyczną opisującą aktualny stan ciała lub układu ciał. Znajomość wartości energii ciała w początkowej i końcowej fazie ruchu pozwala na opis tego zdarzenia, bez konieczności posiadania informacji o wartości działających sił, czy drodze, po której ciało się poruszało. Treść zasady zachowania energii dla układu izolowanego, czyli układu ciał niewymieniającego masy i energii z otoczeniem, brzmi następująco:

Czytaj całość