Test: Energia kinetyczna, energia potencjalna – poziom łatwy

Testy z fizyki
Brak komentarzy
0%

Konsekwencją rozciągnięcia sprężyny jest zmiana jej

Dobrze! Źle!

Jak zmieni się energia potencjalna ciała jeżeli przeniesiemy je z wysokości h  na wysokość 2 h ?

Dobrze! Źle!

Energia kinetyczna samochodu o masie 1000 kg poruszającego się z prędkością 36 km/h wynosi:

Dobrze! Źle!

Prędkość wyrażoną w km/h należy wyrazić w m/s - 36 km/h = 10 m/s - i podstawić do wzoru na energię kinetyczną.

Samochód porusza się z prędkością 30 m/s. Jak zmieni się energia kinetyczna tego samochodu jeżeli będzie on poruszać się z prędkością 60 m/s?

Dobrze! Źle!

Elektrownie wiatrowe (zobacz zdjęcie) wytwarzające energię elektryczną przy pomocy turbin wiatrowych napędzane są

elektrownia wiatrowa
Dobrze! Źle!

Podczas hamowania samochodu poruszającego się po gładkiej, poziomej powierzchni

Dobrze! Źle!

Podczas hamowania prędkość samochodu maleje, a wraz z nią maleje również energia kinetyczna samochodu.

Który z poniższych wzorów prawidłowo wyraża zależność pomiędzy pędem p  ciała a jego energią kinetyczną Ek ?

Dobrze! Źle!

Pęd ciała równy jest iloczynowi jego masy m  i prędkości V : $$p = m \hspace{.05cm} V$$ Mnożąc wyrażenie na energię kinetyczną przez wielkość  $\dfrac{m}{m}$,  dostaniemy: $$E_k = \tfrac{1}{2} \hspace{.05cm} m \hspace{.05cm} V^2 \cdot \tfrac{m}{m} = \tfrac{m^2 \hspace{.05cm} V^2}{2 \hspace{.05cm} m} = \tfrac{p^2}{2 \hspace{.05cm} m}$$

Całkowita energia mechaniczna samochodu o masie m  = 500 kg znajdującego się na wysokości 100 m wynosi 750 kJ. Oznacza to, że energia kinetyczna samochodu jest równa (przyjmij g  = 10 m/s2):

Dobrze! Źle!

Całkowita energia mechaniczna ciała Ec  równa jest sumie jego energii kinetycznej Ek  i potencjalnej Ep, zatem: $$E_k = E_c \hspace{.15cm} - \hspace{.05cm} E_p$$ Energię Ec  znamy, energię Ep  musimy obliczyć. Po wstawieniu wartości liczbowych i wykonaniu obliczeń dostaniemy Ek  = 250 kJ.

Gratuluję ukończenia testu!

Dobrze! Źle!

Ilość pytań: 8
Twoja ocena: Niedostateczny
Ilość pytań: 8
Twoja ocena: Dopuszczający
Ilość pytań: 8
Twoja ocena: Dostateczny
Ilość pytań: 8
Twoja ocena: Dobry
Ilość pytań: 8
Twoja ocena: Bardzo dobry
Ilość pytań: 8
Twoja ocena: Celujący

Dodaj komentarz