Potencjał elektryczny – zadanie nr 5

Elektryczność i magnetyzm - zadania
Brak komentarzy
Drukuj

Wyznacz potencjał kuli, jeżeli wiadomo, że w odległości L  = 10 m od jej powierzchni potencjał pola elektrycznego wynosi 20 V. Promień kuli Rk  = 10 cm.

rozwiązanie

Potencjał V  pola elektrycznego opisuje poniższe równanie:

$$V = k \hspace{.05cm} \frac{q}{r}$$

gdzie:
k  – stała elektrostatyczna równa 9 ⋅ 109 (N ⋅ m2)/C2,
q  – ładunek elektryczny,
r  – odległość od ładunku do punktu, w którym chcemy obliczyć potencjał pola elektrycznego.

W przypadku kuli i obiektów sferycznych ładunek q  zgromadzony jest na ich powierzchni, wobec czego potencjał Vk  kuli wynosi:

$$V_k = k \hspace{.05cm} \frac{q_k}{R_k}$$

gdzie:
qk  – ładunek zgromadzony na powierzchni kuli,
Rk  – promień kuli.

Aby wyznaczyć ładunek qk  skorzystamy z faktu, że potencjał pola elektrycznego VL  w odległości L  = 10 m od powierzchni kuli wynosi VL  = 20 V. Mamy:

$$V_L = k \hspace{.05cm} \frac{q_k}{L}$$

skąd po przekształceniu względem ładunku qk , dostaniemy:

$$q_k = \frac{V_L \hspace{.05cm} L}{k}$$

Po podstawieniu powyższego równania do wzoru na Vk , otrzymamy:

$$V_k = k \hspace{.05cm} \frac{q_k}{R_k} = \frac{k}{R_k} \cdot \frac{V_L \hspace{.05cm} L}{k} = \frac{V_L \hspace{.05cm} L}{R_k}$$

i w konsekwencji:

$$V_k = \frac{20 \hspace{.05cm} \textrm{V} \cdot 10 \hspace{.05cm} \textrm{m}}{0,\hspace{-.1cm}1 \hspace{.05cm} \textrm{m}} = 2000 \hspace{.05cm} \textrm{V}$$

Dodaj komentarz