Ładunek elektryczny – zadanie nr 1

Elektryczność i magnetyzm - zadania
Brak komentarzy
Drukuj

Czy masa ciała ulegnie zmianie, jeżeli naładujemy je ujemnie?

rozwiązanie

Proces ujemnego ładowania dowolnego ciała wiąże się z dostarczeniem do niego pewnej ilości nadmiarowych elektronów. Jeżeli w procesie ładowania dostarczymy do ciała np. 1000 elektronów, wówczas jego masa zwiększy się o masę tychże elektronów. Masa elektronu wynosi me  = 9,1031 ∙ 10-31 kg, w związku z czym wzrost masy ciała spowodowany tym efektem jest praktycznie niemierzalny i dlatego też ulega on całkowitemu zaniedbaniu.

Dodaj komentarz