Ciśnienie płynów – zadanie nr 1

Mechanika płynów - zadania
Brak komentarzy
Drukuj

Siła, z jaką słup powietrza oddziaływuje na blat biurka o powierzchni równej 2 m2 wynosi 5000 N. Oblicz wartość ciśnienia wywieranego przez powietrze na blat biurka.

rozwiązanie

Ciśnienie jest skalarną wielkością fizyczną, której wartość, zgodnie z poniższym wzorem, jest wprost proporcjonalna do siły działającej na ciało – w naszym przypadku blat biurka – oraz odwrotnie proporcjonalna do pola powierzchni takiego ciała, na które działa ta siła:

$$p = \frac{F}{S}$$

Powyższy wzór jest słuszny dla każdego przypadku, w którym siła działająca na każdy punkt danego ciała przyjmuje jednakową wartość (równomierny nacisk) – zakładamy, że taka sytuacja występuje i w tym przypadku. Zauważ, że zarówno wartość siły F,  jak i pole powierzchni S  blatu biurka są podane w treści zadania. Obliczenie wartości ciśnienia p  wymaga więc jedynie podstawienia tych wartości do powyższego wzoru:

$$p = \frac{5000 \hspace{.05cm} \textrm{N}}{2 \hspace{.05cm} \textrm{m}^2} = 2500 \hspace{.05cm} \textrm{Pa}$$

Dodaj komentarz