Działy fizyki

Mechanika klasyczna

Mechanika relatywistyczna

Mechanika płynów

Grawitacja

Drgania i fale

Termodynamika

Elektryczność i magnetyzm

Fizyka współczesna