Tożsamości trygonometryczne

12 grudnia 2011

Podstawowe tożsamości trygonometryczne

$$\textrm{sin} ^2 \hspace{.03cm} \alpha + \textrm{cos} ^2 \hspace{.03cm} \alpha = 1 \hspace{1cm} \textrm{(jedynka trygonometryczna)}$$

$$\textrm{tg} \hspace{.03cm} \alpha \hspace{.1cm} \cdot \hspace{.1cm} \textrm{ctg} \hspace{.03cm} \alpha = 1$$

$$\textrm{tg} \hspace{.03cm} \alpha = \frac{\textrm{sin} \hspace{.03cm} \alpha}{\textrm{cos} \hspace{.03cm} \alpha} = \frac{1}{\textrm{ctg} \hspace{.03cm} \alpha}$$

$$\textrm{ctg} \hspace{.03cm} \alpha = \frac{\textrm{cos} \hspace{.03cm} \alpha}{\textrm{sin} \hspace{.03cm} \alpha} = \frac{1}{\textrm{tg} \hspace{.03cm} \alpha}$$

Czytaj całość


Alfabet grecki

06 grudnia 2011

Ze względu na bardzo dużą liczbę wielkości fizycznych, niektóre z nich, zamiast tradycyjnych oznaczeń pochodzących od liter angielskiego alfabetu, są oznaczane, często ze względów historycznych, za pomocą małych lub wielkich liter alfabetu greckiego. Poniższa tabelka pozwoli zapoznać się z ich nazewnictwem oraz ułatwi ich „identyfikację”.

Czytaj całość


Przedrostki jednostek układu SI

06 grudnia 2011

Bardzo często zarówno w życiu codziennym, jak i rozwiązując wszelkie zadania i problemy fizyczne spotykamy się z liczbami składającymi się np. z dużej liczby zer. W celu zredukowania dużej liczby zer albo przedstawienia dużej lub małej liczby w bardziej czytelnej postaci używamy przedrostków jednostek miar. Poniższe tabele zawierają zestaw przedrostków jednostek Międzynarodowego Układu Jednostek, nazywanego potocznie Układem SI.

Czytaj całość