Alfabet grecki

Pomoce z fizyki
Brak komentarzy
Drukuj

Ze względu na bardzo dużą liczbę wielkości fizycznych, niektóre z nich, zamiast tradycyjnych oznaczeń pochodzących od liter angielskiego alfabetu, są oznaczane, często ze względów historycznych, za pomocą małych lub wielkich liter alfabetu greckiego. Poniższa tabelka pozwoli zapoznać się z ich nazewnictwem oraz ułatwi ich „identyfikację”.

Wielkie i małe litery alfabetu greckiego

Nazwa polska Wielka litera Mała litera
Alfa Α α
Beta Β β
Gamma Γ γ
Delta Δ δ
Epsilon Ε ε
Dzeta Ζ ζ
Eta Η η
Theta Θ θ
Jota Ι ι
Kappa Κ κ
Lambda Λ λ
Mi Μ μ
Ni Ν ν
Ksi Ξ ξ
Omikron Ο ο
Pi Π π
Ro Ρ ρ
Sigma Σ σ
Tau Τ τ
Ipsylon Υ υ
Phi (Fi) Φ φ
Chi Χ χ
Psi Ψ ψ
Omega Ω ω

Dodaj komentarz