Jednostki podstawowe układu SI

Pomoce z fizyki
Brak komentarzy
Drukuj

W poniższej tabeli przedstawiono podstawowe jednostki układu SI, wraz z ich pełną definicją:

Wielkość Nazwa Symbol Definicja jednostki
Długość metr m długość drogi przebytej przez światło w próżni w czasie 1/299792458 sekundy
Czas sekunda s czas trwania 9192631770 okresów fali promieniowania odpowiadającego przejściu między dwoma poziomami nadsubtelnymi stanu podstawowego atomu cezu 133
Masa kilogram kg ten prototyp (walec z platyny i irydu) będzie odtąd uważany za jednostkę masy
Natężenie prądu elektrycznego amper A natężenie stałego prądu elektrycznego, który, płynąc w dwóch równoległych, nieskończenie długich, prostoliniowych przewodach o znikomo małym, kołowym przekroju, umieszczonych w próżni w odległości 1 metra od siebie, wywołuje między tymi przewodami siłę równą 2 ∙ 10-7 N na każdy metr długości przewodu
Temperatura kelwin K 1/273,16 część temperatury termodynamicznej punktu potrójnego wody
Ilość substancji mol mol ilość substancji układu zawierającego liczbę cząstek równą liczbie atomów zawartych w 0,012 kilograma węgla 12
Światłość kandela cd światłość, jaką ma w danym kierunku źródło emitujące promieniowanie elektromagnetyczne o częstości 540 ∙ 1012 herców i którego natężenie promieniowania w tym kierunku jest równe 1/683 wata na steradian

Na podstawie: Podstawy fizyki t.1 wyd. PWN, D. Halliday, R. Resnick, J. Walker

Dodaj komentarz